De uitbraak van het coronavirus zorgt ervoor dat allerlei supply chains, oftewel toeleveringsketens, wereldwijd zijn verstoord. Blockchain-technologie zou een enorme uitkomst voor dat probleem kunnen zijn, zegt het World Economic Forum (WEF) in een blogartikel van 6 april.

Volgens het blogartikel toont de uitbraak van het coronavirus de kwetsbaarheden van veel van deze supply chains aan en dan voornamelijk het gebrek aan transparantie. Dit gebrek wordt veroorzaakt doordat leveranciers vaak alleen zicht hebben op een deel van de keten:

“Ze hebben meestal weinig tot geen kennis van wat leveranciers doen verderop in de keten.”

Aldus het artikel, geschreven door Ziyang Fan, hoofd van digitale handel bij het WEF, en Rebecca Liao, vicepresident van blockchain-bedrijf Skuchain. Volgens de auteurs is het verkrijgen van zichtbaarheid in de keten essentieel, vooral tijdens een crisis:

“Het verkrijgen van deze zichtbaarheid wordt als essentieel beschouwd voor het optimaliseren van de efficiëntie en wendbaarheid van de supply chain tijdens normale productie.

Wanneer kritieke verstoringen in de toeleveringsketen toeslaan, wordt deze zichtbaarheid cruciaal om de impact van de verstoring op de rest van de keten te begrijpen, zodat anderen in het ecosysteem plannen kunnen maken en actie kunnen ondernemen, zoals het ontwikkelen van routes naar alternatieve leveranciers.”

De auteurs melden dat blockchain-technologie een perfecte oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn. De technologie kan transparantie bieden zonder dat leveranciers hun privacy hoeven op te geven.

“Blockchain is de ideale technologie om ervoor te zorgen dat gegevens over prestaties en risico’s, die alle financiële transacties in de toeleveringsketen ondersteunen, op een geverifieerde manier kunnen worden gedeeld met financiers en andere partijen die bij een transactie betrokken zijn, zelfs als er geen directe relatie tussen hen bestaat.”

Daarnaast adviseren de auteurs dat bedrijven met verstoringen in hun supply chain meer aan digitalisatie moeten doen. Het is namelijk veel makkelijker om digitale gegevens op te vragen dan gegevens op papier; vooral tijdens een crisis zoals nu, waarbij veel bedrijven gesloten zijn en niemand toegang heeft tot fysieke documenten. Het artikel meldt dat bedrijven en overheden die al aan digitalisatie doen veel beter met dit soort problemen omgaan.

Als laatst adviseert het blogartikel om niet te wachten met de implementatie van deze technologieën, we kunnen er namelijk niet vanuit gaan dat dergelijke verstoringen van supply chains zich niet zullen herhalen in de toekomst.