In het vorige stuk hebben we uitgelegd wat Decentralized Finance (DeFi) is, maar wat kan je er allemaal mee? In dit stuk nemen we de use cases van DeFi onder de loep!

Lenen en kredietverstrekking

Een van de meest populaire soort applicaties van het DeFi-ecosysteem zijn leenprotocollen. 

Een open, gedecentraliseerde kredietverstrekking heeft veel voordelen ten opzichte van het traditionele kredietstelsel. Zo kunnen transacties onmiddellijk worden verwerkt, kan digitale activa worden onderpand en zijn er geen lange krediet controles meer nodig.

Kredietplatforms op de blockchain verminderen hiermee het risico voor beide partijen, zowel de verstrekker als de gebruiker. Wanneer de kredietverstrekking compleet is gebouwd op de openbare blockchains wordt het voor beide partijen inzichtelijk en hiermee het vertrouwen geoptimaliseerd. De tijd voor aangaan van een overeenkomst wordt hiermee dan ook geminimaliseerd.

Bancaire diensten

DeFi applicaties zijn per definitie financiële applicaties, bancaire diensten zijn dan ook een voor de hand liggende use case. Bijvoorbeeld als uitgifte van stablecoins, maar ook verzekeringen of hypotheken vallen hieronder.

Het afgelopen jaar kwam er steeds meer aandacht te liggen bij stablecoins, cryptocurrencies met een waarde gekoppeld aan een andere activa zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse Dollar. Het voordeel hiervan is dat het geen last heeft van volatiliteit maar nog steeds de voordelen heeft van een cryptocurrency waardoor het snel naar de andere kant van de wereld kan worden verzonden. 

Een hypotheek is een andere belangrijke usecase. Het is misschien wel een van de meest tijdrovende onderwerpen in de reguliere financiële wereld. Voordat je een hypotheek rond hebt zijn er een groot aantal tussenpersonen bij betrokken. Dit maakt het proces tijdrovend en daarbij lopen de kosten ook nog eens op. Dankzij smart contracts kunnen de kosten flink worden verlaagd. 

Ditzelfde geldt voor verzekeringen, een verzekering via de blockchain neemt de noodzaak voor tussenpersonen weg en kan de risicospreiding tussen veel deelnemers mogelijk maken. Een gevolg hiervan kan zijn dat de verzekeringspremies lager uitvallen, zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt. 

DeFi en smart contracts

DeFi toepassingen omvatten vaak het aanmaken en uitvoeren van smart contracts. Het verschil tussen een ‘normaal’ contract en een smart contract is hoe de voorwaarden worden vastgesteld. 

Bij een normaal contract wordt er gebruik gemaakt van juridische terminologie om voorwaarden vast te leggen tussen de partijen die het contract aangaan. Bij een smart contract wordt dit allemaal vastgelegd in computercode op de blockchain, dit zorgt ervoor dat wanneer een contract is vastgelegd dat deze voor altijd staat opgeslagen.

Omdat de smart contracts in computercode staan opgeslagen wordt automatisering van een groot aantal bedrijfsprocessen gedaan mogelijk. Bij een normaal contract moeten deze processen nog handmatig worden verwerkt wat resulteert in meer tijd en dus ook in meer kosten. Het gebruik van smart contracts is dus sneller, eenvoudiger en vermindert het risico voor de deelnemende partijen.