“Wij ondersteunen enkel de BEP-2 variant” – Deze melding heeft u ongetwijfeld wel eens voorbij zien komen op de pagina van een munt op onze website. Sommige munten kunnen namelijk over verschillende netwerken worden verstuurd, maar deze netwerken zijn niet altijd overal beschikbaar. Om aan te geven dat het juiste netwerk moet worden geselecteerd voor transacties met de betreffende munt, wordt dit specifiek vermeld. BEP-2 is de afkorting van “Binance Chain Evolution Proposal 2”. Binance gebruikt de BEP-2 standaard voor alle tokens op de Binance Chain en voor alle transacties op de Binance Exchange. BEP-2 tokens zijn niet compatibel met blockchains buiten het eco-systeem van Binance.

Wat is de BEP-2 standaard?

BEP-2 is een technische standaard voor tokens. Tokens die worden ontwikkeld voor de Binance Chain moeten aan deze specificaties voldoen. De standaard zorgt voor een soepele interactie met de tokens onderling, en met het omringende ecosysteem. De BEP-2 token standaard definieert dus de regels en specificaties waarmee nieuwe tokens kunnen worden ontwikkeld, waardoor deze goed functioneren. BEP-2 is geen stukje software, maar bestaat uit reeks technische specificaties. Die specificaties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de manier waarop transacties worden goedgekeurd, of wat de totale voorraad van een nieuwe token zal worden.
BEP-2 tokens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, denk hierbij aan digitale activa of andere digitaal verhandelbare goederen. Ondanks dat BEP-2 tokens allemaal aan dezelfde technische specificaties voldoen, kunnen ze nog steeds verschillen in gebruiksdoel.  

BEP-2 tokens opslaan

BEP-2 tokens kunnen worden opgeslagen in verschillende wallets. Vrijwel iedere moderne wallet ondersteunt de BEP-2 token standaard. Enkele voorbeelden zijn de Trust Wallet, Ledger of de Trezor. Het verplaatsen van BEP-2 tokens naar een wallet werkt hetzelfde als het versturen van andere munten zoals Bitcoin of Ethereum.

Binance Coin (BNB)

De eigen token van de Binance Chain is BNB. Dit wordt ook wel de native asset genoemd. BNB is een BEP-2 token die wordt gebruikt om transactie fees mee te betalen als vergoeding voor het gebruik van de blockchain. Om een transactie succesvol te kunnen versturen over de Binance Chain moet er dus altijd een beetje BNB in de wallet van de zender zitten. Dit is vergelijkbaar met de gas fees die in rekening worden gebracht voor transacties op het Ethereum netwerk. De transactiekosten voor het gebruik van de Binance Chain liggen een stuk lager dan die van de Ethereum blockchain.

BNB Chain en de BEP-20 standaard

De Binance Chain (BEP-2) beschikt ook nog over een decentrale zusterketen, de BNB Chain (BEP-20), die tot voor kort als Binance Smart Chain (BSC) bekend stond. De BNB Chain is gericht op het uitvoeren van slimme contracten met behulp van gedecentraliseerde applicaties (dApps). De token standaard van de BNB Chain is BEP-20. Deze tokens verschillen dus van de BEP-2 tokens. Ze zijn geoptimaliseerd om de uitvoering van smart contracts ondersteunen op de BNB Chain. Transacties die worden gestuurd over de Binance blockchain maken gebruik van BEP-2 tokens.

Binance Chain en BNB Chain zijn complementair, maar kunnen ook onafhankelijk van elkaar draaien. BEP-2 tokens kunnen op Binance ook eenvoudig worden ingewisseld tegen dezelfde tokens, maar dan met de BEP-20 standaard (en omgekeerd).