De crypto wereld zit vol met afkortingen. Van FUD to DYOR, voor bijna alles is een afkorting bedacht. Een veelgehoorde afkorting is ROI. ROI staat voor Return on Investment en is een statistiek die aangeeft hoe de prestaties van een investering zijn. ROI wordt doorgaans uitgedrukt in een percentage (bijvoorbeeld 30%) of verhouding (bijvoorbeeld 0,30.) Een positieve ROI-waarde geeft aan dat een investering winstgevend is, terwijl een negatieve ROI betekent dat het rendement lager is dan de kosten – en dus verlieslijdend.

Waarvoor wordt ROI gebruikt?

De meeste cryptocurrency- en portfolio apps beschikken over een ROI-functie. De ROI wordt daarin gebruikt om de winsten of verliezen aan te duiden. Het is een eenvoudig te gebruiken tool die een duidelijk inzicht geeft in de prestaties van je investeringen. ROI kan vanwege het eenvoudige gebruik ook worden gebruikt om andere soorten investeringen en handelsactiviteiten te vergelijken, bijvoorbeeld in vastgoed of op de aandelenmarkt. ROI is te gebruiken over iedere willekeurige tijdspanne. 

Hoe bereken je ROI?

ROI wordt berekend met de volgende formule: ROI = (huidige investeringswaarde – initiële investeringswaarde) / initiële investeringswaarde * 100.

Wanneer je een initiële investering van €200,- hebt gedaan in Bitcoin (BTC) en de waarde van deze investering momenteel €220,- bedraagt, bereken je de ROI als volgt: (€220,00 – €200,-) / €200,- * 100 = 10% winst.

Beperkingen van een ROI berekening

Er zijn enkele beperkingen verbonden aan het gebruik van ROI om de winst of het verlies te bepalen. ROI houdt bijvoorbeeld geen rekening met de tijdsperiode. Wanneer je twee transacties vergelijkt met elkaar kan de duur van de investering verschillen.

Dit betekent dat in sommige situaties de ene investering winstgevender lijkt dan de andere. Maar wanneer de eerste transactie bijvoorbeeld een ROI had van 90% over een duur van 12 maanden, zou het minder efficiënt zijn dan een andere transactie met een ROI van 70% in 6 maanden.

Een ROI is dus een nuttige graadmeter voor het bepalen van het succes van een investering, maar er dient rekening gehouden te worden met een aantal factoren zoals de duur van een investering.