Een “ledger” is een term die vaak voorkomt in de cryptowereld. Ledger is een Engels woord en tevens de merknaam van een van de grootste hardware wallet merken op de markt. In dit artikel gaan we slechts in op de betekenis van het woord ledger. 

Ledger is het Engelse woord voor grootboek. Volgens van Dale is de definitie van een grootboek: een hoofdboek waarin voor alle bezittingen en schulden rekeningen zijn geopend. De blockchain is als het ware een grootboek, alle transacties en rekeningen worden daar namelijk op opgeslagen. 

Grootboeken bestaan al heel erg lang. Het oudste grootboek dat ooit is gevonden stamt uit 1800 v. Chr. Sindsdien zijn grootboeken voor verschillende toepassingen gebruikt en in de loop der tijd gedigitaliseerd. De reden dat we een brug slaan naar de oudste grootboeken is om aan te tonen dat de moderne technologie niet zo moeilijk is als het misschien lijkt.

Het moderne grootboek: De blockchain

Een van de eerste blockchains, en de meestgebruikte, is de Bitcoin blockchain. Deze combineert de beproefde methode van het stenen grootboek van duizenden jaren geleden met het digitale tijdperk. Dit heeft geresulteerd in het eerste wereldwijde grootboek dat voor iedereen met toegang tot internet toegankelijk is.

Blockchains zijn een zeer efficiënt voorbeeld van een digitaal grootboek. Het is een onveranderlijke database, wat zorgt voor meer vertrouwen en gegarandeerde veiligheid. Doorgaans worden blockchains gebruikt om alle transacties die plaatsvinden tussen de verschillende gebruikers op een netwerk vast te leggen en te volgen . 

Zo dient de Bitcoin-blockchain bijvoorbeeld als een digitaal grootboek dat alle Bitcoin-transacties opslaat in blokken die aan elkaar zijn gekoppeld. De gekoppelde blokken vormen samen een lange ketting van blokken (vandaar de term block-chain). 

Maar blockchains doen meer dan alleen cryptocurrency transacties vastleggen. Blockchains kunnen allerlei soorten informatie vastleggen, zolang het maar digitale gegevens zijn. Daarom wordt de blockchain technologie ook wel aangeduid als een “Distributed Ledger Technology” – een gedistribueerde grootboektechnologie. Het is namelijk een grootboek dat gedistribueerd wordt voor iedereen met toegang tot het internet. Het beperkt zich niet tot één groep of soort informatie maar kan worden gebruikt in een breed scala aan scenario’s, waaronder supply chains en de gezondheidszorg.

Digitale grootboeken worden dus wereldwijd op grote schaal gebruikt op veel verschillende manieren.