Een DAO is een Decentralized Autonomous Organization. Oftewel een decentrale autonome organisatie. Het is een nieuwe manier om een bedrijf of organisatie te besturen, mogelijk gemaakt door de komst van blockchaintechnologie en smart-contracts.

Traditioneel worden bij de meeste bedrijven en organisaties beslissingen door de hoogste baas of een bestuur van een bedrijf gemaakt (centraal). Deze bedrijven hebben vaak een hiërarchische structuur. In deze structuur valt een groep medewerkers onder een leidinggevende die ook weer onder een leidinggevende valt. In een schema ziet dit eruit als een piramide. Nadelen van deze structuur zijn de trage besluitvorming en dat werknemers onderaan de piramide vaak weinig te zeggen hebben over de bedrijfsvoering.

In een decentrale autonome organisatie, een DAO, worden de besluiten vastgelegd in smart-contracts die voor iedereen in te zien zijn. Door tokens uit te geven, kunnen de kopers meestemmen over de beslissingen die worden genomen (decentraal).

De eerste DAO (genaamd the DAO) werd opgericht in 2016 op het Ethereum netwerk. Alle smart-contracts waren openbaar zodat iedereen de mogelijkheid had om beslissingen en keuzes te controleren. Dit komt het gedecentraliseerde karakter ten goede.

Wat doet een DAO?

Een DAO is een bedrijfsstructuur, er is geen vast gebied waar een DAO actief is. Een voorbeeld van de functie van een gedecentraliseerde autonome organisatie is als investeringsbedrijf. The DAO was ook een Venture Capital fonds. Nieuwe bedrijven en projecten kunnen bij zo een fonds aankloppen voor een lening of investering. Bezitters van Ethereum die hebben geïnvesteerd in the DAO hadden bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen welke nieuwe bedrijven potentie hadden en een lening verdienen.

Dag DAO

Voor the DAO begonnen de problemen al gauw na de oprichting. Door middel van een fout in een smart-contract hebben hackers in 2016 vijftig miljoen dollar buitgemaakt. Hedendaags zijn hacks van zulke bedragen niet meer nieuwswaardig en is de buit bij hacks steeds vaker in de honderden miljoenen. In een controversiële stemming werd na de hack van the DAO besloten om Ethereum te hardforken. De vijftig miljoen is teruggezet in het smart-contract om zo de hack ongedaan te maken. Deze fork kennen wij nu als de ‘normale’ Ethereum. Niet iedereen stond achter deze keuze. Het ongedaan maken van de hack brengt schade toe aan het idee van de Blockchain dat transacties niet zijn aan te passen. Nu is de transactie ook niet letterlijk aangepast want Ethereum Classic is gewoon verder gegaan met de oude Ethereum chain.

Kritiek op DAO’s

Net als veel andere blockchain projecten krijgen DAO’s ook geregeld kritiek te verduren. Bij Consensus 2022 was het Kimbal Musk (de broer van) die het risico noemde dat DAO’s vaak worden bestuurd door een aantal mensen en niet zo gedecentraliseerd zijn als de naam doet vermoeden. Aandeelhouders van een DAO kunnen vaak stemmen over voorstellen aan de hand van hun inleg. Hoe groter hun aandeel in een DAO, hoe meer stemrecht zij hebben. Als er dus een paar partijen zijn die samen meer dan de helft van de stemmen bezitten, kunnen zij in veel gevallen bepalen wat er met al het geld gebeurt. Sommige smart-contracts zijn erop gericht om deze centralisatie tegen te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld smart-contracts die ervoor zorgen dat een aandeelhouder niet onbeperkt kan stemmen.

De toekomst van DAO’s

Net als bij veel nieuwe projecten is het logisch dat er in het begin haken en ogen kleven aan nieuwe ideeën. Het idee van een autonome organisatie is zeer vernieuwend maar in de toekomst zal moeten blijken in hoeverre een organisatie echt autonoom en decentraal kan zijn. Daarnaast is het ook interessant om in de gaten te houden welke use-cases geschikt zijn voor een DAO.