De term Whale wordt in de cryptowereld vaak gebruikt en is van toepassing op een persoon of een partij die veel coins van een bepaalde cryptocurrency in bezit heeft. Deze persoon of partij heeft daardoor invloed op de prijs. Hoeveel invloed deze persoon of partij heeft, hangt af van het aantal munten dat er in hun bezit is en hoeveel munten er in omloop zijn. De term is het Engelse woord voor walvis, het grootste dier op aarde. Daarom zal ieder dier voor de whale moeten wijken wanneer de whale zijn koers verzet.

Wanneer is iemand een Whale?

Soms wordt iemand een Whale genoemd als hij meer dan een x aantal munten heeft van een bepaalde cryptocurrency. Hoeveel dat is, is nergens vastgelegd dit is gebaseerd op de interpretatie van wat iemand veel vindt. Van een Bitcoin Whale wordt vaak gesproken als iemand meer dan 1000 Bitcoins in zijn bezit heeft. Hoe meer Bitcoins een Whale heeft hoe groter zijn macht is en hoe groter zijn rol kan zijn bij prijsveranderingen als deze Whale gaat verkopen.

Hoe kan een Whale de prijs beïnvloeden?

Wanneer de prijs van Bitcoin bijvoorbeeld op 20.000 dollar staat, bestaat de mogelijkheid dat een grote kooporder van een Whale de koers opdrijft tot 24.000 dollar. Wanneer de Whale een verkooporder plaatst, zou het kunnen zorgen voor een koersdaling tot bijvoorbeeld 16.000 dollar. De kracht van een Whale kan immens zijn en kan de koers en het sentiment op de markt doen keren.

Als er bijvoorbeeld slecht nieuws naar buiten komt of er zijn grote macro economische ontwikkelingen, kan het zijn dat een Whale besluit om ineens grote hoeveelheden van een bepaalde munt te verkopen. Hierdoor kan de prijs ineens een grote val maken.

Het is meestal niet de bedoeling van Whales om de prijs te beïnvloeden. Zij willen winst maken door een munt laag in te kopen en weer te verkopen als de koers is gestegen. Whales plaatsen daarom in de regel meerdere kleine kooporders, zodat de prijs niet omhoog schiet terwijl ze aan het inkopen zijn. Wanneer de prijs van een cryptocurrency een bepaalde hoogte heeft bereikt begint een Whale geleidelijk met verkopen. Als zij een grote hoeveelheid munten in één keer op de markt zouden dumpen valt de koers en is de opbrengst van de verkoop lager.