De Bitcoin dominantie index laat zien hoe de totale marktwaarde van crypto is verdeeld tussen Bitcoin en alle andere cryptomunten. Deze index wordt ook wel Bitcoin dominantie ratio, of kortweg Bitcoin dominantie genoemd. De index laat zien hoeveel invloed Bitcoin op een bepaald moment heeft binnen de cryptomarkt.

Net als de koersen van cryptomunten schommelt de Bitcoin dominantie constant. Als de index stijgt, vloeit in verhouding meer kapitaal in Bitcoin dan in altcoins. Een dalende index betekent dat het omgekeerde aan de hand is: verhoudingsgewijs stijgt de waarde van alle altcoins samen ten opzichte van de marktwaarde van Bitcoin.

Hoe wordt de Bitcoin dominantie index berekend?

De Bitcoin dominantie wordt uitgerekend door de marktkapitalisatie (totale waarde)van Bitcoin te delen door de totale marktkapitalisatie van crypto. Wat het marktkapitaal van Bitcoin is op een bepaald moment, kan als volgt worden uitgerekend:

Totale aantal Bitcoins x marktwaarde = marktkapitalisatie Bitcoin

De uitkomst van de formule gedeeld door de waarde van alle crypto samen, dus inclusief de waarde van Bitcoin, is de Bitcoin dominantie. Dit getal wordt uitgedrukt als een percentage. Tussen 2018 en 2021 heeft de Bitcoin dominantie waarden gekend tussen 35 en 74 procent. Hoe lager de Bitcoin dominantie, hoe sterker de positie van altcoins, en omgekeerd.

De meeste Bitcoins zijn al in omloop. Het totale aantal Bitcoin dat zal worden gemined, is 21 miljoen. Dit proces duurt nog voort tot 2140. Omdat het totale aantal Bitcoin langzaam stijgt, beïnvloedt vooral de marktprijs de marktkapitalisatie van Bitcoin.

Voor wie is de Bitcoin Dominantie index belangrijk?

De dominantie index wordt als indicator gebruikt om trends op te sporen. Traders houden deze index goed in de gaten en laten er ook analyses op los. Met een keuze aan indicatoren proberen zij te voorspellen of Bitcoin in zal leveren ten opzichte van altcoins, of juist sterker wordt. De Bitcoin dominantie is een veelgebruikt analyse-instrument om marktcondities mee in te schatten. De meeste traders en investeerders zullen hun strategie echter niet op slechts één index baseren. 

Bitcoin dominantie index 2015-2022, bron: TradingView

Bovenstaande grafiek laat de Bitcoin dominantie zien over een periode van 7 jaar. Wat valt op?

 • Tot 2017 domineerde Bitcoin de cryptomarkt met een dominantie van minimaal 95 procent. Er bestonden destijds veel minder altcoins dan momenteel en er werd voornamelijk in Bitcoin geïnvesteerd.
 • De Bitcoin dominantie is twee keer steil omlaag gevallen: in 2017 en 2021. Dit viel samen met altseizoenen waarbij veel geld van Bitcoin in altcoins vloeide, omdat daar hogere winsten mee konden worden behaald.
 • In 2018 en 2022 bereikte de index dieptepunten met als laagste waarde 35 procent.
 • De Bitcoin dominantie bedraagt op dit moment, (15-08-2022), circa 41 procent.

De cryptomarkt blijft in de breedte groeien; er komen meer cryptomunten bij dan er verdwijnen. Een Bitcoin dominantie van boven de 75 procent zullen we daarom misschien wel nooit meer meemaken. Op crypto tracking apps zoals Coingecko.com en CoinMarketCap.com wordt naast de Bitcoin dominantie ook de dominantie index van Ethereum weergegeven. Ethereum vertegenwoordigt een steeds grotere waarde in de totale cryptomarkt.

Waardoor wordt de Bitcoin dominantie index beïnvloed? 

Veranderingen in Bitcoin dominantie hebben te maken met de richting van kapitaalstromen in de cryptomarkt. Daaronder vallen in- en uitstroom van kapitaal, maar ook de flow van kapitaal tussen Bitcoin en andere cryptomunten. De waarde van stablecoins zoals USDC en USDT wordt bij de berekening van de index opgeteld bij de altcoins. Stablecoins zijn gekoppeld aan de waarde van fiat valuta zoals de Amerikaanse dollar, en zijn momenteel gezamenlijk goed voor zo’n 153 miljard dollar.

Wanneer is de Bitcoin dominantie in het verleden gestegen?

Vanuit historisch perspectief zijn er bepaalde periodes geweest waarin de dominantie van Bitcoin steeg, zoals:

 • Aan het einde van de bearmarkt
  Wanneer een downtrend op zijn eind leek te komen en de bodem in zicht was, was het van oudsher Bitcoin die als eerste de aandacht op zich vestigt met forse, plotselinge koerswinsten. Dit had tot gevolg dat werd gespeculeerd op dominante koersstijgingen van Bitcoin ten opzichte van altcoins.
 • Zodra het einde van een bullmarkt in zicht was
  Investeerders die vermoedden dat het einde van een bullmarkt in zicht was, zetten een gedeelte van hun altcoin portfolio om in Bitcoin. Dit deden zij om hun kapitaal te beschermen tegen het risico op grote koersdalingen die altcoins kunnen ondergaan tijdens een bearmarkt.

Wanneer daalde de Bitcoin dominantie?

In het verleden liet de dominantie index van Bitcoin een daling zien vanwege:

 • De manifestatie van een altseizoen
  Tijdens altseizoenen liep de index soms drastisch terug, wat betekende dat Bitcoin flink wat marktaandeel inleverde ten gunste van altcoins. Investeerders en traders zetten in deze fase vaak een deel van hun Bitcoin om in andere munten waarvan ze verwachtten dat de koers harder zou gaan stijgen dan de koers van bitcoin. Ook kapitaal uit andere financiële markten vloeiden naar altcoins toen het altseizoen eenmaal overtuigend van start was gegaan. In dit artikel kunt u meer lezen over het fenomeen altseizoen.
 • De invloed van macro factoren
  In het begin van 2021 viel de Bitcoin dominantie omlaag als gevolg van kritiek op het energieverbruik wat het minen van Bitcoin met zich mee brengt. Bitcoin Mining werd vervolgens ook nog verboden in China. Dit had tot gevolg dat de positie van Bitcoin verhoudingsgewijs zwakker werd.

Er kan niet zomaar vanuit worden gegaan dat de dominantie trends in de toekomst zullen herhalen wat de grafiek laat zien over het verleden. De cryptomarkt verandert constant. Bovenstaande tekst en de gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de Bitcoin dominantie zijn daarom allesbehalve een garantie voor de toekomst. Dit artikel is uitsluitend informatief en mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als financieel advies.