Vitalik Buterin, mede-oprichter van Ethereum, heeft in samenwerking met twee andere developers een nieuw type token ontwikkeld voor de Ethereum blockchain: het Soulbound token. Het team werd geïnspireerd door een vergelijkbaar token dat wordt gebruikt in de populaire game World of Warcraft. De mogelijke impact van dit nieuwe token op de ontwikkeling van Web 3 zou vanwege de unieke eigenschappen wel eens radicaal kunnen zijn.


Soulbound tokens (SBTs) zijn persoonsgebonden en niet verhandelbaar. Een SBT is vergelijkbaar met een non-fungible token dat, als het eenmaal is gearriveerd in een speciaal daarvoor ontwikkelde digitale portemonnee (wallet), niet meer kan worden verplaatst of verkocht. SBT tokens kunnen bijvoorbeeld gegevens bevatten over iemands opleidingsgraad, werkervaring, lidmaatschappen van clubs of kredietwaardigheid. Het kunnen ook digitale medailles of certificaten zijn.

Soul is de naam van de wallets waarin de SBT tokens kunnen worden opgeslagen. De tokens kunnen uitsluitend door de eigenaar worden verborgen of verwijderd. Iemand kan meerdere wallets bezitten, maar de tokens in die wallets verwijzen altijd naar de persoon op wie de tokens betrekking hebben. Deze kunnen nooit aan een ander persoon worden overgedragen.

In de whitepaper van het project worden de volgende twee belangrijkste use cases voor SBTs beschreven:

  1. Het kunnen vaststellen van herkomst

    SBTs zouden kunnen helpen om scams en identiteitsfraude zoals impersonatie te bemoeilijken. De tokens vertegenwoordigen officiële certificaten van een persoon, die openbaar zijn op de blockchain. Het is daarmee bijvoorbeeld gemakkelijker om te kunnen controleren of een NFT collectie authentiek is, of dat het een gekloonde collectie betreft die door een scammer wordt aangeboden. De maker van de NFTs kan namelijk met SBTs bewijzen dat de NFTs van hem of haar afkomstig zijn. Ook als iemand anoniem wenst te blijven kan met SBTs vertrouwen worden gewekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een journalist die criminele organisaties infiltreert. De aanwezigheid van SBTs in de wallet van deze journalist bewijzen dat deze persoon werkelijk stukken heeft gepubliceerd en de persoon is voor wie hij of zij zich online uitgeeft.
  2. Het mogelijk maken van leenstelsels op basis van reputatie 

Binnen decentralised finance bestaan inmiddels vele constructies waarmee je met crypto als onderpand (zoals bitcoin) een lening kunt afsluiten in bijvoorbeeld stablecoins. Die stablecoins kan je vervolgens omzetten in dollars of euro om zo over extra kapitaal te beschikken. Onder andere vanwege het onderpand zijn dit soort decentrale leenstelsels niet heel erg populair gebleken.
Bij banken is kredietwaardigheid een belangrijke factor bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor het afsluiten van een lening. Banken zijn een centrale partij en vormen een buffer tussen leningnemer en de leninggever. Volgens de bedenkers van SBTs kan ditzelfde principe ook op een decentrale manier worden toegepast met de SBT tokens. Deze kunnen aantonen dat een persoon kredietwaardig is, of in het verleden altijd netjes betalingsverplichtingen heeft nagekomen. Dit vertrouwen op basis van reputatie zou rechtstreekse leningen mogelijk maken, zonder tussenkomst van een intermediair zoals een bank en zonder onderpand. Volgens Vitalik en zijn partners kunnen de functionaliteit en eigenschappen van SBTs een revolutionaire impuls geven aan het ontwikkelingsproces van decentralised finance.

Kan met SBTs worden gesjoemeld?

SBTs zijn niet verhandelbaar, maar Soul’s, de wallets waarin de SBTs worden opgeslagen, zijn dat wel. Vitalik en zijn partners denken dat ‘Selling your Soul’ vanuit game-theoretisch oogpunt niet interessant zal zijn. De link met de realiteit is daarvoor te direct, stellen zij. Beveiliging vormt hoe dan ook een cruciaal aspect van het project. SBTs zijn momenteel nog in ontwikkeling, maar eind 2022 verwachten de ontwikkelaars de eerste tokens op de blockchain te kunnen zetten.