Internationaal betalingsnetwerk Visa werkt aan een blockchain-gebaseerd systeem voor beleidsconforme verwerking van grootschalige privégegevens.

Visa Research – de onderzoeks- en ontwikkelingstak van Visa die zich richt op data-analyse, beveiliging en betalingsinnovatie – publiceerde een paper met een blockchain-aangedreven systeem voor beleidsconform computergebruik. Het systeem wordt LucidiTEE genoemd, waarbij ‘TEE’ staat voor “Trusted Execution Environments ” oftewel vertrouwde uitvoeringsomgevingen.

Gezamenlijke verwerking van gevens met hogere transparantie

Het systeem richt zich op het bouwen van applicaties die grote datasets verwerken en zijn bedoeld voor het bedienen van een groot aantal gebruikers. Daar komt nog bij kijken dat het systeem vooraf niet weet hoeveel gebruikers er deelnemen en online zijn.

LucidiTEE stelt deelnemers in staat om gezamenlijk privégegevens te delen en hierbij transparantie en controle te bieden en ervoor te zorgen dat andere partijen de resultaten van de berekening niet kunnen waarnemen.

Spelers uit de industrie vechten voor de bescherming van persoonlijke gegevens

Industrieleiders hebben al een langere tijd zorgen over het veilig verwerken en delen van persoonlijke data. Op de blockshow Asia 2019, welke eerder deze maand werd gehouden, kondigde een groep leiders vanuit de crypto-industrie de ontwikkeling aan van een protocol welke is gericht op het handaven van privacy en tegelijkertijd voldoet aan de Financial Action Task Force-regelgeving.

Het whitepaper schetste een protocol waarmee virtuele activa dienstverleners zoals Visa in meerdere rechtsgebieden onderling transacties kunnen uitvoeren zonder elkaar te kennen, en zonder de noodzaak om zich te registreren bij een centrale autoriteit.

In een poging om de anonimiteit en de bescherming van persoonlijke gegevens te behouden, heeft een anonieme organisatie met de naam ‘Unknown Fund’ onlangs plannen aangekondigd om $ 75 miljoen in Bitcoin (BTC) weg te geven aan startups die aan privacy zijn gewijd.