Na een rumoerige week waarin UST de synthetische koppeling met USD verloor en er een overproductie van Luna ontstond met flinke waardedalingen tot gevolg, heeft de medeoprichter van Terra (Do Kwon) gisteren een update gepubliceerd. Er is een plan gepresenteerd waarmee de Luna Foundation Guard (een non-profit organisatie met als doel het ondersteunen en helpen groeien van het Terra ecosysteem) het Terra netwerk en de munt Luna wil proberen te redden. In het plan staat dat zij de koppeling met UST laten vallen. Dit voorstel zal morgen (Aziatische tijd) worden gepresenteerd aan het bestuur van Terra. Zij gaan stemmen of dit plan doorgang zal krijgen of dat er een ander plan opgesteld dient te worden.

Ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zodra er meer informatie bekend is zal dit artikel worden geüpdatet.

Handel

Momenteel is het Terra netwerk weer actief en is het ook mogelijk om Terra (Luna) te kopen en te verkopen. Maar LET OP! de handel gaat gepaard met grote volatiliteit. Het verschil tussen de markt- en verkoopwaarde kan hierdoor behoorlijk verschillen.