De kosten van het gebruik van het Bitcoin en Ethereum netwerk zijn al geruime tijd onderwerp van discussie. De kosten zijn op piekmomenten hoog en niet rendabel voor kleinere transacties. Beide netwerken zagen pieken van boven de $65 per transactie in de afgelopen periode.

Momenteel zijn de kosten een stuk lager vanwege een sterk verminderde netwerkactiviteit van beide netwerken. Dit resulteert in lagere kosten voor Bitcoin en Ethereum, aangezien beide zowel qua drukte als koers sterk zijn afgenomen van hun hoogste punt.

Momenteel is er sprake van een verlaging van 93% tot 95% van de gemiddelde transactiekosten in de afgelopen paar maanden.

De transactiekosten worden betaald aan de miners die transacties verwerken op de proof-of-work-blockchains. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de grootte van de transactie in bytes en de drukte van het moment. Tijdens drukke momenten kunnen miners zelf kiezen welke transacties ze wel of niet door laten. Transacties met een lagere fee blijven op de drukke momenten dus links liggen. 

Zowel Bitcoin als Ethereum zagen hun transactiekosten in april en mei van dit jaar tot ongekende hoogtes stijgen. Dit is eenvoudig te verklaren gezien deze stijging samenviel met hun stijgende koersen en prijspieken.

De gemiddelde transactiekosten van Bitcoin bedroegen op 24 april dit jaar maar liefst $62,77 – een absoluut record. Het voorgaande hoogste punt ooit was $55 en stond al sinds december 2017. Inmiddels zijn de kosten gedaald tot $4,68 – een verlaging van 93%. 

Bron: YCharts

Op het Ethereum netwerk was een soortgelijk patroon te zien. Op Ethereum stegen de gemiddelde transactiekosten op 12 mei tot $69,92 – Een record. Deze plotselinge stijging werd grotendeels aangewakkerd door de lancering van DeFi en de Uniswap-DEX welke lange tijd de grootste verbruiker was. 

Deze week bedroegen de gemiddelde kosten van Ethereum nog slechts $3,44 wat neerkomt op een daling van 95% ten opzichte van het hoogste punt.