Wanneer we het hebben over Ethereum hebben we het vaak over een van de unieke functies van het netwerk: Smart contracts. Maar wat zijn smart contracts?

Wat is een smart contract?

Een smart contract is een zelfuitvoerend contract waarbij de voorwaarden van de overeenkomst tussen de twee partijen rechtstreeks in de coderegels worden geschreven. 

De overeenkomst bestaat vervolgens in de blockchain, een gedecentraliseerd netwerk. De code regelt vervolgens de uitvoering van dit contract en de transacties zijn voor altijd te traceren en onomkeerbaar.

Met smart contracts wordt het mogelijk om vertrouwde transacties en overeenkomsten uit te voeren tussen twee partijen zonder dat hierbij een centrale autoriteit, rechtsstelsel of extern handhavingsmechanisme nodig is om toe te zien op het verloop van de transactie. Dit bespaart zowel tijd als kosten waardoor het afsluiten van overeenkomsten eenvoudiger wordt.

Het ontstaan van smart contracts

Het concept van smart contracts stamt uit 1994, toen het voor het eerst werd voorgesteld in een paper door de Amerikaanse computerwetenschapper Nick Szabo. 

Szabo definieerde smart contracts in zijn voorstel als geautomatiseerde transactieprotocollen die de voorwaarden van een contract uitvoeren. De functionaliteiten van elektronische transactie methodes zouden hiermee moeten worden uitgebreid naar de digitale wereld. 

In de originele paper stelde Szabo ook de uitvoering voor van een contract voor synthetische activa, zoals derivaten en obligaties. Szabo schreef: “Deze nieuwe effecten worden gevormd door effecten (zoals obligaties) en derivaten (opties en futures) op een groot aantal verschillende manieren te combineren. Zeer complexe termijnstructuren voor betalingen kunnen nu worden ingebouwd in gestandaardiseerde contracten en worden verhandeld tegen lage transactiekosten. , dankzij geautomatiseerde analyse van deze complexe termstructuren.”

Hiermee doelde Szabo op het kopen en verkopen van derivaten met complexe voorwaarden. Veel van Szabo’s voorspellingen in de paper kwamen uit op manieren die voorafgingen aan blockchain-technologie. Zo verloopt de handel in derivaten nu voornamelijk via computernetwerken met complexe termstructuren.

Wanneer kan je een smart contract gebruiken?

Stel je voor dat je een huis moet verkopen. Het complete proces vereist veel papierwerk, communicatie met verschillende partijen en het brengt een aantal risico’s met zich mee.

Reden genoeg voor de meeste huizenverkopers om een makelaar te zoeken die dit afhandeld. 

Maar waar je taken uit handen geeft lever je ook geld in, en over het algemeen zijn het niet de minste bedragen die moeten worden afgestaan aan een makelaar.

In een dergelijke situatie kunnen smart contracts echt van pas komen, terwijl het proces een stuk minder belastend wordt. En misschien wel het belangrijkste voordeel: smart contracts lossen een vertrouwenskwestie op. smart contracts werken volgens een ‘Als-dan’ -principe, wat betekent dat het eigendom van het huis pas wordt overgedragen aan de koper als het afgesproken bedrag naar het systeem wordt gestuurd en is geverifieerd. 

Smart contracts werken tegelijkertijd ook als escrow-diensten, wat betekent dat zowel het geld als het eigendomsrecht in het systeem worden opgeslagen en op precies hetzelfde moment worden verdeeld onder de deelnemende partijen. Bovendien wordt de transactie door honderden mensen bijgewoond en geverifieerd, zodat de foutloze levering gegarandeerd is. Omdat vertrouwen tussen de partijen niet langer aan de orde is, is er geen tussenpersoon nodig. Alle functies die een makelaar doet, kunnen in een smart contract worden voorgeprogrammeerd, terwijl zowel de verkoper als de koper aanzienlijke bedragen bespaart.