Wie is Satoshi Nakamoto nou toch? Dit vragen een heleboel mensen zich al jarenlang af. Satoshi Nakamoto is de naam gebruikt door de ontwikkelaar (of ontwikkelaars) van Bitcoin en de eerste blockchain, maar de identiteit die hoort bij de naam is tot op heden nog onduidelijk. Ondanks dat meerdere personen de identiteit hebben geclaimd is er nog steeds geen echte identiteit aan gekoppeld.

Ontwikkeling van de Bitcoin

Nakamoto heeft in oktober van 2008 een whitepaper genaamd ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System’ gepubliceerd via de maillijst van metzdowd.com. Hierin omschreef Nakamoto het concept van de Bitcoin. In januari 2009 werd de eerste Bitcoin software uitgebracht waarmee het netwerk werd gelanceerd en de eerste officiële ‘bitcoins’. De eerste versie (0.1) werd gelanceerd op 9 januari 2009 via sourceforge.

De identiteit van Satoshi Nakamoto

De persoon of personen achter Satoshi Nakamoto hebben geen persoonlijke informatie vrijgegeven. In 2012 heeft Nakamoto via een artikel over bankieren geclaimd een 37-jarige man te zijn wonend in Japan. Veel twijfelen aan de echtheid hiervan, vooral vanwege zijn nationaliteit. Hij gebruikte namelijk perfect Engels in al zijn teksten, wat niet altijd vanzelfsprekend is voor Japanners en ook zijn er geen documenten in het Japans gepubliceerd.

In de geplaatste teksten en documenten werd er veelvuldig gebruik gemaakt van Engelse terminologie (denk aan woorden als “bloody hard”). Het eerste block dat gemined kon worden bevatte de gecodeerde tekst “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” welke uit de Londense krant “The times” kwam.

Een Zwitser genaamd Stefan Thomas, actief lid van de Bitcoin community, maakte een overzicht van de tijden waarop berichten werden geplaatst vanuit het Satoshi Nakamoto account.
Hieruit bleek dat er vrijwel niets werd geplaatst tussen 14:00 en 20:00 Japanse tijd wat een ongebruikelijk slaappatroon suggereert.

Mogelijke identiteiten Satoshi Nakamoto

Er zijn meerdere theorieën geweest in de afgelopen jaren met personen die werden aangewezen als Satoshi. Sommige personen claimden dit zelf en anderen kregen dit toegewezen na onderzoeken. Hieronder vindt je een lijstje met personen welke in verband worden of werden gebracht met de identiteit van Satoshi.

Hal Finney

Hal Finney (overleden.) was een pionier op het gebied van cryptografie voordat de bitcoin bestond. Op Satoshi Nakamoto na was hij de eerste persoon die gebruik maakte van de software. Hij woonde een paar straten van Dorian Nakamoto’s familiehuis.
Een consultancy bureau heeft de schrijfstijl van Hal Finney met dat van Satoshi vergeleken en kwam tot de conclusie dat zijn schrijfstijl het dichtste bij lag.

Nick Szabo

In 2013 werd Nick Szabo door een blogger gelinkt aan de identiteit van Satoshi middels de whitepaper van Bitcoin.
Szabo was een crypto liefhebber vanaf het eerste uur en heeft voordat de Bitcoin bestond een artikel naar buiten gebracht genaamd ‘Bitgold’. Dit wordt gezien als één van de voorgaande concepten voor Bitcoin. Ook stond Szabo bekend als iemand die veel gebruik maakte van pseudoniemen.

In een artikel gepubliceerd in 2011 maakt hij duidelijk dat hij, samen met Wei Dai en Hal Finney de enige was die oorspronkelijk iets deed met het idee van een decentrale munteenheid. Overigens heeft Nick Szabo het altijd ontkend en hij wordt dan ook niet aangezien als ‘de’ Satoshi Nakamoto.

Craig Wright

Craig Wright is waarschijnlijk de meest controversiële mogelijkheid. Wright claimt zelf de uitvinder te zijn van de Bitcoin, maar weinig mensen geloven hem. Het is duidelijk dat hij slim is en veel weet over de blockchain technologie. Zo is hij nu één van de ontwikkelaars achter Bitcoin SV.

Meerdere onderzoeken die door de jaren heen zijn gepubliceerd worden verdacht van valse informatie. Al het aangeleverde bewijs kwam van Wright zelf, hierdoor wordt de betrouwbaarheid in twijfel getrokken. Meerdere keren zou wright bewijsstukken aanleveren waarmee hij voor eens en voor altijd zijn ideniteit zou kunen aantonen. Tot op de dag van vandaag is dit nog altijd niet gebeurt en was er elke keer weer een excuus.

Dorian Nakamoto

Het ‘Newsweek magazine’ publiceerde op 6 maart 2014 een artikel. Dit artikel werd geschreven door journaliste Leah McGrath Goodman. Zij gaf aan Dorian Prentice Satoshi Nakamoto te hebben geidentificeerd als ‘de’ Satoshi. Dorian leefde op dat moment in Californie in de VS. Satoshi Nakamoto zit letterlijk verwerkt in zijn naam, maar daarnaast waren er ook nog een aantal andere factoren. Nakamoto werkte als engineer aan geheime defensie systemen en als computer engineer voor financiele instanties. Vandaag de dag is het gezicht van Dorian Nakamoto het eerste wat omhoog komt als je zoek naar Satoshi. Ondanks dat zijn er veel mensen die twijfelen of dit ‘DE’ Satoshi Nakamoto is.

Overige identiteiten

Eens in de zoveel tijd treedt er weer iemand naar buiten die claimt de bedenker van Bitcoin te zijn.
Complete websites worden opgericht en vol geplaatst met cryptische berichten over wie het zou zijn.
Misschien zullen we het nooit te weten komen.