OMFIF, een wereldwijde denktank voor centraal bankieren, heeft de lancering aangekondigd van zijn Digital Money Institute, dat de kloof tussen digitale valuta en traditioneel bankieren moet overbruggen.

Het Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), een onafhankelijke mondiale denktank voor het centrale bank- en economisch beleid, kondigde eerder deze maand de lancering van zijn Digital Monetary Institute aan.

Het Instituut is van plan bruggen te slaan tussen de wereld van digitale valuta’s en traditioneel bankieren, en richt zich op betalingsinstrumenten op groothandels- en retailmarkten en digitale banken van centrale banken (CBDC).

Belangstelling van centrale banken voor digitale valuta groeit

Het OMFIF zelf publiceert sinds 2018 al diepgaande rapporten over digitale valuta en CBDC’s. Over de belangrijkste focus van het nieuwe Instituut, Bhavin Patel, zei OMFIF’s hoofd van fintech-onderzoek:

“We denken dat er de komende jaren meer digitale-bankprojecten zullen komen van de centrale bank, zowel aan de groothandels- als de retailkant van de markt en in veel rechtsgebieden, waaronder het eurogebied.”

De oprichters van het instituut zijn onder meer beleidsmakers, technologen, financiers en toezichthouders, evenals enkele blockchain-gerichte bedrijven zoals Cypherium, die zich onlangs ook bij het Microsoft for Startups-programma hebben aangesloten.

Patel legde uit dat dergelijke bedrijven “technische expertise inbrengen in een lopend gesprek tussen beleidsmakers en financiële analisten.”

Alle standpunten

Net als zijn moederorganisatie OMFIF, plant het Digital Monetary Institute een regelmatig programma van vergaderingen en fora, waar leden van de publieke en private sector relevante kwesties kunnen bespreken.

Tot de recente aanwezigen bij de OMFIF-rondetafelgesprekken behoorden onder meer hoge vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank, de Bank voor Internationale Betalingen, evenals centrale banken uit Europa, Japan, China en Australië.