Nadat het wetsvoorstel voor de AMLD-5 in december vorig jaar door de tweede kamer werd aangenomen heeft dinsdagavond ook de Eerste Kamer de nieuwe anti-witwaswet vrijwel unaniem aangenomen.

Van alle partijen stemde alleen de PVV tegen en diende eenmansfractie Otten een motie in welke is verworpen. Dit houdt in dat aanbieders van crypto diensten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen.

Hoewel de oorspronkelijke streefdatum 10 januari was is dat nu 21 april geworden.

In het wetsvoorstel van minister van Financiën Hoekstra (CDA) staat: ‘De anonimiteit van virtuele valuta maakt het mogelijk ze te misbruiken voor criminele doeleinden.

De Europese AMLD 5 wordt nu dus opgenomen in de Nederlandse wet. In deze wet staan een aantal bepalingen welke specifiek betrekking hebben op: Aanbieders van cryptovaluta die bijvoorbeeld bitcoin of andere crypto valuta omwisselen in euro. En op aanbieders van ‘custodial’ crypto wallets, waarbij de aanbieder beschikt over de private keys.

De verplichtingen die gaan gelden voor deze bedrijven (waaronder Bitcoin Meester) zijn als volgt.

  • Aanbieders zijn verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank, de officiële toezichthouder op de crypto sector.
  • Aanbieders krijgen een overgangsregeling van 6 maanden om aan de registratieverplichtingen te voldoen.
  • Aanbieders zijn verplicht tot het indienen van een verzoek bij de DNB om de bestuurders te toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid. Registratie is pas mogelijk nadat deze toetsing is doorlopen.
  • Jaarlijks dienen er toezichtskosten te worden betaald. De totale kosten bedragen €1,7 miljoen euro op jaarbasis welke wordt verdeeld over de deelnemende bedrijven. Naar verwachting zijn er rond de 50 bedrijven die zich zullen registreren wat neerkomt op €34.000 euro per bedrijf per jaar.
  • Persoonsgegevens moeten worden vastgelegd en gedeeld en (ongebruikelijke) transacties dienen te worden gemonitord en gedeeld indien nodig. Hiervoor dient een intern monitoringssysteem te worden ingericht.
  • Bedrijven zijn verplicht om verdachte transacties te melden bij onder andere de Financial Intelligence Unit (FIU) en de politie.
  • Geregistreerde bedrijven zullen worden opgenomen in een openbaar register van de DNB waarin alle geregistreerde aanbieders worden vermeld.

Bitcoin Meester voldoet aan de regelgeving voor zover deze bekend is. Vooraf heeft Bitcoin Meester veel onderzoek gedaan en laten doen door diverse juristen. Op 03-09-2019 heeft Bitcoin Meester zich aangemeld en geregistreerd bij de DNB. Op dit moment is de DNB de documenten rondom het registratieproces aan het voltooien. Voor deze registratie is er een advocatenkantoor in de arm genomen en Bitcoin Meester vertrouwt erop dat dit geen problemen oplevert. Klantdata wordt zwaar beveiligd opgeslagen op offline servers en de veiligheid hiervan wordt periodiek getoetst door diverse gespecialiseerde bureaus. Het privacybeleid kunt u vinden op onze website.