Een aantal weken geleden werd bekend dat bedrijven die handelen in cryptocurrency, zich zullen moeten gaan registreren bij de DNB.
Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen van cryptocurrency en fiat-valuta’s onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank.

Hierover hebben wij veel vragen ontvangen de afgelopen tijd, wat betekent het voor de klanten van Bitcoin Meester? Wat betekent het voor de privacy?
Wij hebben ons er zelf in verdiept en in dit artikel zullen wij proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Waarom volgt de maatregel?

Het toezicht is een gevolg vanuit de Europese anti-witwasrichtlijn, ook wel AMLD5 genoemd, en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving.

Volgens De Nederlandsche Bank zijn cryptocurrencies kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit.
Daarom komt er nu meer focus te liggen op het integriteitstoezicht van cryptocurrency.

Wat betekent dit voor Bitcoin Meester?

Voor Bitcoin Meester zal er weinig veranderen, en onze klanten zullen er waarschijnlijk helemaal niets van merken.

Sinds de oprichting hanteren wij al een zeer strikt KYC (know your customer) en AML (anti-money-laundering) beleid.
Al onze klanten moeten een verificatie doorlopen alvorens zij kunnen handelen op ons platform.
Tot €100,- moet er bijvoorbeeld een rekening verificatie en een sms-verificatie plaatsvinden.
Alles wat daarboven zit vereist een uitgebreide identiteitsverificatie waarbij handmatig gegevens van de klanten worden gecheckt voordat het limiet kan worden verhoogd.

Wanneer er vermoedelijk sprake is van een onjuiste transactie of het vermoeden van fraude wordt dit altijd eerst uitgezocht voordat een transactie wordt verzonden.

Verdachte transacties worden nu al actief gemeld door Bitcoin Meester bij banken en instanties.

Concreet betekent deze maatregel dat Bitcoin Meester een registratie moet aanvragen bij DNB. Vervolgens wordt het bedrijf onder de loep genomen en onderzocht. Zodra deze beproeving is doorlopen ontvangen wij een registratie.

Wat is het voordeel van deze maatregel?

Op deze manier kan er een stap gezet worden in de volwassenwording van de crypto industrie in Nederland.
Klanten zullen er verder weinig van merken.
Daarnaast is de maatregel niet bedoeld om de crypto sector in de weg te zitten maar om grip te houden op geldstromen.

Bedrijven waarmee u als klant zaken wilt doen worden dus beter in de gaten gehouden. Hiermee zal het voor klanten ook een positievere ervaring worden.

Lees hier het stuk van De Nederlandsche Bank zelf over de nieuwe regels.

Toch nog vragen?

Is er een vraag onbeantwoord? Neemt u dan gerust contact op met onze helpdesk. Dit kan door uw vraag te mailen naar helpdesk@bitcoinmeester.nl