Het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopwaarde (ook wel bekend als de “spread”), is iets wat door vrijwel iedereen als vervelend wordt ervaren. Houdt Bitcoin Meester nou gewoon een deel voor zichzelf in of hoe zit dat? Aan de hand van dit artikel zullen wij u uitleggen waar dit verschil vandaan komt en hoe het precies werkt.

Waar komt het verschil vandaan?

Bitcoin Meester koopt en verkoopt haar munten op verschillende internationale beurzen.

Op de beurzen is er een aankoop en een verkoopprijs waarvoor wij deze munten kunnen kopen of verkopen. Het verschil tussen deze twee noemen we de ‘spread’, deze verschilt per keer.

Dit is meestal minutenwerk, maar kan zelfs secondewerk zijn. Dit verschilt per munt en per moment.

Er is een balanspunt waar bestellingen van de kopers en verkopers elkaar tegenkomen. Tegelijkertijd is er altijd een kloof, die fluctueert en beweegt naarmate handelsorders aan de andere kant worden opgelost, waardoor de totale prijs omhoog of omlaag gaat.

Verkopers willen begrijpelijk zo hoog mogelijk verkopen en kopers willen dat hun prijs zo laag mogelijk is. Dit vormt de kloof tussen de twee die spread wordt genoemd.

Dat is de reden waarom op elk moment de prijs waar u tegen kunt kopen hoger is dan de prijs waartegen u direct kunt verkopen.

Als er een overlapping is tussen de twee kanten van de kloof wordt de overlappende handelsorder onmiddellijk opgelost en , u raadt het waarschijnlijk al… onze prijskloof verschijnt opnieuw! U zult deze kloof – de ‘spread’ genoemd – zien op elke beurs in de wereld, zowel in crypto als in aandelen of elke andere active die wordt verhandeld op de beurzen. De lagere prijs staat bekend als de “biedkoers” en de hogere is de “laatkoers” (de vraagprijs).

Prijsspreads zijn dus het verschil tussen de hoogste kooporder en de laagste verkooporder op een bepaalde beurs.

Verdient Bitcoin Meester hier dan niet aan?

Nee, wij verdienen hier niets aan behalve de transactiekosten die u betaalt over uw trades.

Waarom is het verschil tussen marktwaarde en verkoopwaarde bij de ene munt zo groot en bij de andere zo klein?

Omdat de spread afhankelijk is van de handel. Een munt als Bitcoin heeft een miljardenhandel, waar andere munten nog geen miljoen aantikken in de 24 uurs handel. Hierdoor is het orderboek dus ook een heel stuk kleiner en kan het verschil een stuk groter zijn wanneer u met grotere bedragen handelt.