Actief handelen in cryptocurrency of andere activa kan een hoop stress opleveren en kost vaak een hoop tijd. Gelukkig zijn er nog een aantal andere opties, zoals HODL of Dollar Cost Averaging.

Indien u minder tijd heeft om bezig te zijn met uw investeringsstrategie kunt u bijvoorbeeld eens kijken naar de Dollar-Cost Averaging (DCA) strategie. 

Disclaimer: dit artikel bevat geen financieel advies en is bedoeld voor educatieve doeleinden. Investeren is nooit zonder risico.

Wat is dollar cost averaging?

Dollar cost averaging is een investeringsstrategie voor het aangaan van een positie terwijl de effecten van volatiliteit op de belegging worden geminimaliseerd. Het gaat om het verdelen van de investering in kleinere delen en het kopen met regelmatige tussenpozen.

Het belangrijkste uitgangspunt van deze investeringsmethode is dat de investering op deze manier minder onderhevig is aan de volatiliteit van het activum als bij een eenmalige inleg.

Door het regelmatig kopen van het activum kan de gemiddelde prijs worden gladgestreken. 

Op de lange termijn vermindert een dergelijke strategie de negatieve impact die een instap op uw investering kan hebben. 

Een voordeel is dus dat u het risico verkleint dat u op het verkeerde moment instapt. Timen van een belegging is een van de lastigste onderdelen van het beleggen. 

Een slecht getimede investering is snel gedaan en kan tot minder ideale resultaten leiden. Zodra u gebruik maakt van de DCA strategie neemt de strategie als het ware de beslissingen voor u.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat de dollar cost averaging strategie het risico verkleint, maar niet volledig laat verdwijnen. Investeren is nooit zonder risico. Het idee is alleen om de toetreding tot de markt te vergemakkelijken, doordat het risico van een slechte timing wordt geminimaliseerd. Het dollar cost averaging is absoluut geen garantie voor een succesvolle investering – er moet ook rekening worden gehouden met andere factoren.

Het timen van de markt is dus moeilijk, zelfs voor de grootste handels veteranen is het lastig om de markt nauwkeurig te lezen. Als u dus een gemiddelde kostprijs heeft voor een positie, moet u wellicht ook uw exitplan overwegen. Dat wil zeggen, een handelsstrategie om uit de positie te komen.

Als u een richtprijs heeft bepaald, kan dit redelijk eenvoudig zijn. U verdeelt uw investering nogmaals in gelijke delen en begint ze te verkopen zodra de markt het doel nadert. Op deze manier kunt u het risico verkleinen dat u niet op het juiste moment uitstapt. Dit is echter allemaal volledig aan uw individuele handelssysteem.

Anderen volgen een ‘buy and hold’-strategie, waarbij het in principe het doel is om nooit te verkopen, aangezien de gekochte activa naar verwachting in de loop van de tijd voortdurend zullen stijgen. Bij een activaklasse als goud is dit bijvoorbeeld een uitstekende strategie gebleken.

Hoewel er korte periodes van daling geweest zijn, maakte de goudkoers een voortdurende opwaartse trend door. Het doel van een buy & hold-strategie is om de markt te betreden en lang genoeg in de positie te blijven zodat de timing er niet toe doet.

Het is echter belangrijk om te houden dat een dergelijke strategie meestal gericht is op de aandelenmarkt of grondstoffenmarkt en mogelijk niet altijd van toepassing is op de cryptocurrency-markten.

Voorbeeld van een dollar cost averaging met Bitcoin

Alles wordt duidelijker aan de hand van een voorbeeld, laten we zeggen dat we een bedrag van €10.000,- euro hebben om te investeren. We willen het in bitcoin investeren maar we denken dat de prijs zal variëren in de aankomende periode. Het kan dus een gunstige plek zijn om onze investeringspositie op te bouwen middels de DCA strategie.

We zouden de €10.000 kunnen verdelen in 100 stukken van €100. Elke dag gaan we voor €100 aan bitcoin kopen, ongeacht de koers op dat moment. Op deze manier gaan we onze totale belegging spreiden over een periode van ongeveer drie maanden.

Een andere situatie kan zijn wanneer bitcoin een bearmarkt is ingetreden en we geen bullmarkt verwachten voor de komende anderhalf jaar. De markt zal zich gedurende die tijd langzaam opbouwen volgens onze verwachting, een mooi moment om onze positie op te bouwen. We gebruiken nu een iets andere strategie, we hebben een langere tijd te overbruggen. We verdelen onze €10.000,- in dit geval over 12 maanden

We zouden de investering weer kunnen verdelen in 100 delen van € 100. Deze keer gaan we echter elke week € 100 aan Bitcoin kopen in plaats van iedere dag. Er zijn ongeveer 52 weken in een jaar, dus de hele strategie zal in iets minder dan twee jaar worden uitgevoerd.

Op deze manier bouwen we een lange termijn positie op terwijl de neerwaartse trend zijn gang gaat. We zullen de trein niet missen als de uptrend begint, en we hebben ook enkele van de risico’s van het kopen van een neerwaartse trend beperkt.

Maar houd er wel rekening mee dat deze strategie riskant kan zijn – we zouden tenslotte een neerwaartse trend kopen. Voor sommige investeerders kan het beter zijn om te wachten tot het einde van de neerwaartse trend is bevestigd en dan te beginnen. Als ze het afwachten, zullen de gemiddelde kosten waarschijnlijk hoger zijn, maar in ruil daarvoor wordt een groot deel van het neerwaartse risico beperkt.