Het is een no-brainer voor diegenen die crypto niet weg kunnen denken uit de toekomstige wereld van geld: TradFi (Traditional Finance) en DeFi (Decentralised Finance) zullen steeds meer naar elkaar toe groeien. Met de implementatie van de ISO 20022 standaard, een gemoderniseerde versie van de huidige SWIFT-code, is de brug alvast in aanbouw. Deze standaard zal mondiaal worden gebruikt bij internationaal betalingsverkeer. Een aantal cryptomunten is al van ISO 20022-waardige technologie voorzien. 

Bij het internationaal overboeken van geld via banken of andere financiële instantie worden transacties voorzien van een code. Deze code identificeert de financiële instellingen en geeft informatie over de overboeking. Wanneer vanuit Nederland bijvoorbeeld een betaling wordt gedaan naar een tegenrekening buiten het SEPA gebied*, is een BIC (Business Identifier Code) van de buitenlandse bank nodig. Dit wordt ook wel SWIFT-code genoemd.

SWIFT en de ISO standaard

SWIFT staat voor The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Het is een berichtennetwerk dat banken en andere financiële instellingen in staat stelt om informatie uit te wisselen, zoals bijvoorbeeld het aangeven van specifieke instructies voor het overmaken van geld. In 2021 werden er gemiddeld 42 miljoen berichten per dag via het netwerk verstuurd.

De relevantie van SWIFT blijkt niet alleen uit bovenstaande cijfers. In februari besloten de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Canada om Russische banken uit het SWIFT-berichtensysteem te verwijderen. SWIFT werd als pressiemiddel ingezet ter verscherping van de economische sancties aan het adres van Rusland, in verband met de oorlog in Oekraïne.

De nieuwe SWIFT standaard wordt ingevoerd om het internationale geldverkeer beter op elkaar af te stemmen. Verbeteringen zijn met name wenselijk op het gebied van veiligheid, eenduidigheid, nauwkeurigheid en snelheid. Met het nieuwe protocol kan meer informatie aan een transactie worden meegegeven, die bovendien overal ter wereld dezelfde betekenis heeft. Standaardisering is nodig voor het voorkomen van misverstanden en is erg belangrijk als het om financiële zaken gaat. Op deze webpagina staat een geïllustreerd filmpje met uitleg: About ISO 20022
Voor het migreren naar dit protocol zijn veel technische aanpassingen nodig. Dat vraagt om investeringen van financiële en instellingen die internationaal opereren. Daarom is nog moeilijk te voorspellen hoe lang het zal duren tot de standaard wereldwijd is ingevoerd. 

Welke invloed heeft ISO 20022 op crypto?

In welke mate deze monetaire modernisering invloed zal hebben op de adoptie van crypto zal van een heleboel factoren afhangen. Als het internationale bankverkeer sneller en goedkoper wordt, zou je je zelfs kunnen afvragen of crypto daar wel bij is gebaat: snelheid en relatief lage kosten zijn immers belangrijke voordelen van crypto transacties ten opzichte van reguliere overboekingen via banken. Aan de andere kant zijn veel mogelijkheden denkbaar als traditionele financiële instellingen gemakkelijker crypto kunnen aanbieden, of integreren in het aanbod van hun producten. Er zal de komende jaren echter nog veel werk liggen in het verbinden van oude en nieuwe systemen, zodat verschillende entiteiten digitaal met elkaar kunnen communiceren en in elkaar kunnen ‘overlopen’.

Het is te verwachten dat vele andere bestaande – en nog te ontwikkelen DeFi crypto projecten de standaard zullen gaan volgen. Momenteel is van onderstaande cryptomunten bekend dat zij al zijn geoptimaliseerd voor netwerkcommunicatie met de ISO 20022 standaard:

Ripple (munt: XRP)
XRP is net als Stellar Lumens betrokken bij de ontwikkeling van het ISO 20022 protocol. XRP is een Old Generation cryptomunt uit de top tien van de Coinmarketcap, die is ontwikkeld met de focus op het ondersteunen van transacties tussen traditionele financiële instituties en de blockchain. 

Stellar Lumens (munt: XLM)
Stellar is net als Ripple onderdeel van de ISO 20022 Standards Body. Stellar richt zich meer op de particuliere markt dan op het bedrijfsleven, en vormt net als Ripple een brug tussen fiat en crypto.

XinFin (munt: XDC)
XinFin is een hybride blockchain die het mogelijk maakt om een openbaar deel en een privédeel op de blockchain te hebben. Dit is een heel handige oplossing, want financiële instellingen of regeringen hebben altijd wel informatie die niet publiekelijk is. XinFin richt zich dan ook op het bedrijfsleven. Het is een met Proof-of-Stake gestructureerd netwerk dat 2000 transacties per seconde kan verwerken.

Iota (munt: MIOTA)
Iota is een centraal aangestuurd netwerk dat is gericht op Internet of Things (IoT) transacties. 
Iota is geen blockchain, de technologie maakt namelijk geen gebruik van blocks voor het valideren van transacties. Dat laatste maakt het systeem kwetsbaarder voor bijvoorbeeld hacks. Ondanks het centrale karakter is MIOTA al lange tijd een voornaam crypto project.

Algorand (munt: ALGO)
Algorand ontwikkelt sinds 2019 een gedecentraliseerd ecosysteem dat convergentie tussen traditionele en gedecentraliseerde financiën vergemakkelijkt. Met Algorand kunnen tokens en slimme contracten worden gemaakt die nieuwe en bestaande activa vertegenwoordigen. 

Quant (munt: QNT)
Quant is uniek omdat het geen blockchain is, maar een blockchain besturingssysteem. Quant optimaliseert de interoperabiliteit tussen verschillende blockchains en de databasesystemen. Dit wordt gerealiseerd door gemeenschappelijke regels vast te leggen in de broncode, die zich bevinden boven de transactie laag van alle verbonden netwerken.

Tot slot: er gaan geruchten dat zowel Hedera Hashgraph (HBAR) en Cardano (ADA) ‘ISO 20022-klaar’ zouden zijn, maar die zijn niet officieel bevestigd.

Gedetailleerde informatie over ISO 20022 vindt u via deze link: (ISO 20022 )

*SEPA-landen

De SEPA-landen zijn alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco, Andorra, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland) en San Marino.