De datum van inwerkingtreding van de implementatiewet waarmee aanbieders van crypto diensten onder toezicht komen is vooralsnog onbekend en heeft niet op de oorspronkelijke streefdatum van 10 januari plaatsgevonden.

Hoewel de streefdatum voor de inwerkingtreding van de implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn 10 januari was, is bekend geworden dat de parlementaire behandeling meer tijd vraagt en de streefdatum dus niet behaald.
(Bron)

Vooralsnog heeft de commissie Financiën van de eerste kamer besloten om het voorbereidend onderzoek te houden op 28 januari. 

Wat zouden de nieuwe regels moeten betekenen?

De vijfde antiwitwasrichtlijn, ofwel AMLD5 verscherpt op een aantal punten de eerdere anti-witwasrichtlijn AMLD4. Dit zal vooral van toepassing zijn op de activiteiten van crypto diensten die werken met digitale activa en een raakvlak hebben met de financiële sector.

De Nederlandse Crypto sector had vanaf 10 januari onder toezicht moeten staan van De Nederlandsche Bank (DNB) welke er op toe zal zien dat crypto bedrijven zich houden aan de AMLD5-richtlijnen.

Nederlandse crypto bedrijven zullen met de nieuwe regels verplicht worden om Wwft-beleid te voeren, know your customer beleid te voeren en onderzoek uit te voeren naar verdachte transacties. Indien er een verdachte transactie heeft plaatsgevonden zal dit moeten worden gemeld bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (NFIU).

Voor klanten van Bitcoin Meester zal er weinig tot niets veranderen, Bitcoin Meester voert sinds de oprichting al een streng kyc-beleid.

Meer informatie omtrent de nieuwe regelgeving? In dit artikel zijn we er dieper op in gegaan.