Het Hooggerechtshof in India heeft vandaag uitspraak gedaan in een mijlpaalzaak voor cryptovaluta in het hele land. Het verbod van de Reserve Bank of India (RBI) op het verhandelen van cryptovaluta werd onwettig verklaard. Hierdoor is het vanaf nu weer mogelijk voor inwoners van India om hun roepies of dollars in te wisselen voor een gekozen cryptovaluta.


Oordeel hooggerechtshof

Het verbod op handel in cryptovaluta werd in april 2018 voor het eerst uitgevaardigd welke in juli 2018 van kracht werd. Het verbod was omstreden omdat het ‘slechts’ om een advies ging van RBI aan banken om geen transacties met cryptovaluta meer toe te staan.

Het advies was dus niet bij wet vastgelegd maar kwam wel vanuit een invloedrijke overheidspartij. Het hof heeft geoordeeld dat dit niet strookt met de grondwet en hierdoor niet wettig is.

Toch blijft crypto-regulering in India de komende tijd nog een belangrijk onderwerp. Zo besloot de regering afgelopen herfst om de invoering van een wetsontwerp voor een potentieel verbod op cryptocurrency voor het parlement uit te stellen.

Het ministerie van Financiën van India kan crypto dus nog steeds verbieden bij verordening.

Het wetsvoorstel – getiteld “Verbod op cryptocurrency & regulering van officiële digitale valuta” – zou volgens de kenners niet alleen bedoeld zijn om een crypto volledig aan banden te leggen maar juist om de weg vrij te maken voor een door de overheid gesteunde digitale munt. Deze zou worden uitgegeven door de centrale bank.

Dit zou overigens geen gekke stap zijn, daar eerder Japan, de VS, Zweden en Europa al aangaven de mogelijkheden tot een eigen digitale munt te bestuderen.