Grayscale Investments heeft een groep Amerikaanse investeerders gevraagd of zij Bitcoin of andere cryptovaluta bezitten. De onderzoeksresultaten zijn gedeeld in een rapport. In het rapport staat onder andere dat meer dan een kwart van de ondervraagden Bitcoin (BTC) bezitten. Van de mensen die Bitcoin bezitten zei ongeveer de helft dat zij ook Ethereum (ETH) of Dogecoin (DOGE) bezitten. 

Het onderzoek werd gehouden met duizend respondenten in de leeftijd van 25 tot 64 jaar oud. Ze hadden allemaal minimaal $10.000 aan belegbaar vermogen en een gezinsinkomen van ten minste $50.000 per jaar. De meeste ondervraagden geven aan zelf te investeren via een app of via een exchange. Er zijn weinig die gebruik maken van een financieel adviseur, vorig jaar was dat getal nog 30%, dit jaar nog slechts 11%. 

Van de ondervraagden zouden drie keer zoveel beleggers hun Bitcoin puur zien als een investering, en dus niet als een betaalmiddel. Meer dan 50% van de deelnemers zei dat ze Bitcoin zien als een lange termijn investering voor hun algehele portfoliostrategie. 

Opvallend is dat 77% hun cryptovaluta in het afgelopen jaar hebben gekocht. Van de ondervraagden staat 91% in de plus met hun investering.