Cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) worden door veel mensen nog gezien als iets wat “lastig” zou zijn. Dit gebrek aan kennis en begrip van crypto vormt dan ook het grootste obstakel voor een bredere acceptatie, aldus een nieuw gepubliceerd onderzoek.

De Economist Intelligence Unit (EIU), de onderzoeks- en analyse-afdeling van de Economist Group, bracht een nieuw rapport uit met de naam ‘Digimentality 2021’. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 3.000 respondenten tussen februari en maart dit jaar.

Uit de resultaten komt naar voren dat voor 51% van de respondenten een gebrek aan kennis de belangrijkste belemmering vormt voor de acceptatie van cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum (ETH). 34% van de deelnemers gaf aan beveiligingsproblemen als het belangrijkste obstakel te zien. 29% gaf aan dat het moeilijk was om te weten waar crypto te kopen. 

Onder de institutionele beleggers en corporate treasuries zei 47% van de respondenten dat het algemene marktvertrouwen of begrip van digitale valuta’s het grootste obstakel was voor acceptatie. Ongeveer 32% van de deelnemers aan de enquête noemde cryptocurrency-regelgeving als een primair obstakel voor een bredere institutionele acceptatie, terwijl 43% en 36% zei dat financiële marktstructuren en volatiliteit van activa respectievelijk het belangrijkste obstakel waren.

Uit de enquête bleek ook dat 55% van de respondenten op de hoogte was van cryptocurrencies, ondanks dat ze deze nooit bezitten of gebruiken. “Naarmate meer mensen digitale portefeuilles adopteren en er toegang toe hebben, kun je gewoon zien hoeveel mensen toegang hebben tot en investeren in cryptocurrencies,” zegt Mathew McDermott, hoofd digitale activa bij Goldman Sachs.