Bron: Reuters

De discussie omtrent Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Financiële leiders van de G7-top kwamen op 13 oktober in Washington bijeen om de mogelijke digitale valuta van de centrale banken te bespreken. Samen onderschreven ze 13 openbare beleidsprincipes met betrekking tot de implementatie ervan.

CBDC’s zijn digitale munten die worden uitgegeven en beheerd door de centrale bank, dit kan bijvoorbeeld een digitale Euro zijn van de Europese Centrale Bank of een Digitale Yuan van de Chinese overheid. 

De financiële leiders van de G7-top zijn het er in ieder geval over eens dat CBDC’s contant geld slechts zouden moeten aanvullen en niet moeten vervangen. Bovenal moeten de CBDC’s niet nadelig zijn voor het monetaire systeem. De belangrijkste conclusie uit de gesprekken is dat CBDC’s “geen kwaad mogen doen” en aan strenge eisen moeten voldoen.

De G7, die bestaat uit de landen Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het VK en de VS, heeft bepaald dat nieuw gelanceerde CBDC’s “geen schade mogen toebrengen” aan het vermogen van de centrale bank om de financiële stabiliteit te handhaven. In een gezamenlijke verklaring zeiden de ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G7:

“Sterke internationale coördinatie en samenwerking op dit gebied helpt ervoor te zorgen dat innovatie in de publieke en private sector binnenlandse en grensoverschrijdende voordelen oplevert en tegelijkertijd veilig is voor gebruikers en het bredere financiële systeem.”

Het voegde eraan toe dat CBDC’s contant geld zouden aanvullen en zouden kunnen fungeren als liquide, veilige afwikkelingsactiva naast het verankeren van bestaande betalingssystemen. Digitale valuta moeten energie-efficiënt zijn en volledig interoperabel op grensoverschrijdende basis, aldus de verklaring.

De leiders van de G7-landen zijn overeengekomen dat ze samen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om “schadelijke overloopeffecten op het internationale monetaire en financiële systeem” te beperken.

De uitgifte van een CBDC moet “gebaseerd zijn op langdurige publieke toezeggingen aan transparantie, de rechtsstaat en gezond economisch bestuur”, vervolgde de verklaring. Tot op heden is er nog geen enkel G7-land dat een CBDC heeft uitgevaardigd. Verschillende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, doen actief onderzoek naar de technologie en economische effecten van een eventuele CBDC. Ook de VS zijn bezig met CBDC-plannen, echter blijft de Federal Reserve vooralsnog zeer sceptisch over digitale dollars.