Sound money klinkt goed, ultrasound money klinkt nog beter. En dat is precies wat ultrasound money betekent. Bijzonder goed, sterk geld. Geld waarvan niet steeds meer, maar waarvan steeds minder in omloop komt. Geld dat schaars is en daardoor in waarde kan stijgen. Maar wat heeft dit te maken met Ethereum?

De blockchain van Ethereum migreerde in september van dit jaar naar het Proof-of-Stake consensus model, een mechanisme dat de blockchain met behulp van staking draaiende en veilig houdt. Dit systeem kost slechts een fractie aan energie vergeleken met de manier waarop netwerken draaien met behulp van mining (Proof-of-Work – PoW), zoals Bitcoin.

Op het gebied van klimaatvriendelijkheid is met deze Merge absoluut winst behaald. Maar wat minder vaak wordt belicht, is het feit dat de verandering van PoW naar PoS ook invloed heeft op de totale hoeveelheid ETH die in omloop komt, en in omloop blijft. Zoals blijkt uit onderstaande tabel zouden er ruim 513 duizend ETH munten in omloop ziin gebracht als de Merge niet had plaatsgevonden. In plaats daarvan is de supply toegenomen met slechts 1349 munten, vanaf het moment dat de Merge plaatsvond. Wat betekent dit en hoe komt het?

Bron: Ultra Sound Money Werkelijke verandering in ETH supply vergeleken met de hoeveelheid die met het oude PoW systeem zou zijn ontstaan (onderaan)

Triple halving

Sinds het netwerk van Ethereum draait met behulp van staking, is de uitgifte van de munt ETH sterk gedaald. Terwijl voorheen vijftienduizend ETH per dag ontstond met mining, komen er momenteel dagelijks slechts vijftienhonderd munten per dag extra in omloop. Deze rigoreuze vermindering in supply (toevoer) wordt ‘triple halving’ genoemd. Deze term is afgeleid van de halving zoals bekend van Bitcoin:

BITCOIN HALVING
Na elke 210.000 blocks die zijn aangemaakt op de Bitcoin blockchain, halveren de zogenaamde block-rewards. Dit zijn de beloningen die de miners ontvangen voor hun inspanningen om het netwerk veilig te houden en het systeem soepel te laten functioneren. Dit is de enige manier waarop nieuwe Bitcoins kunnen ontstaan, zo is het in de code van Bitcoin geprogrammeerd. Aangezien deze beloningen aan de miners in BTC worden uitgekeerd, betekent dit dat de hoeveelheid nieuwe BTC die in omloop komt, na iedere halving met de helft afneemt. Deze halvering zal ongeveer om de vier jaar plaatsvinden, totdat de laatste (21 miljoenste) Bitcoin is ontstaan. Op dit moment bestaat de beloning uit 6,25 Bitcoin, en na de volgende halving die in 2024 wordt verwacht, is dat nog maar 3,125 BTC.

De term ’triple halving’ die nu wordt gebruikt voor Ethereum is dus gebaseerd op de Bitcoin halving. De impact van de reductie in ETH supply is enorm! Het staat gelijk aan de impact van de som van drie halvings, zoals we die van Bitcoin kennen.

Ethereum vindt een oplossing tegen inflatie: coin burning

In tegenstelling tot Bitcoin – waar nooit meer dan 21 miljoen munten van zullen bestaan – hebben de ontwerpers van Ethereum geen maximum gesteld aan de uitgifte van ETH, de zogenaamde issuance. Dat klinkt niet bepaald ultrasound, en is ook een veelgehoord punt van kritiek geweest. Ondanks dat de uitgifte van ETH nu sterk is gereduceerd, blijven er dus toch munten bijkomen. Zoals we hebben geleerd van de huidige situatie in het financiële systeem, blijft het oneindig ‘bijdrukken’ van een valuta niet onbestraft en leidt het uiteindelijk tot inflatie, oftewel waardevermindering van de valuta.

De oplossing werd gevonden in het toepassen van een burning mechanisme. Dit zorgt ervoor dat er iedere keer als er een transactie over de blockchain wordt verstuurd, een beetje ETH wordt vernietigd. Er zijn inmiddels al bijna 2,7 miljoen ETH opgebrand. Dat vertegenwoordigt een waarde van zo’n 8,6 miljard dollar! Het burning mechanisme is al ruim een jaar actief.

Fee-burn van Ethereum

PoS is efficiënter is dan PoW. Miners gebruiken minder stroom en hoeven daardoor minder geld te krijgen ter compensatie. Ethereum heeft daarom besloten om een gedeelte van de transactiekosten die gebruikers betalen om de blockchain te gebruiken, te burnen. Deze transactiekosten op de blockchain van Ethereum worden ook wel de gas-fees genoemd. 

Het ‘burnen’ van coins, hoe werkt dat? Je moet je voorstellen dat deze naar een wallet worden gestuurd, waar niemand ooit meer bij kan. Ze zijn daardoor voorgoed afgezonderd. Het principe wordt niet alleen toegepast door Ethereum. Ook Binance burnt bijvoorbeeld met regelmaat grote aantallen BNB (de native munt van de beurs) om inflatie tegen te gaan en schaarste te bevorderen.

ETH supply nadert het niveau van vóór de Merge

Op onderstaande grafiek is een duidelijke kentering zichtbaar: de supply van ETH neemt af, en staat alweer bijna op het niveau van voor de Merge op 15 september. Er wordt momenteel dus meer ETH geburnt dan erbij komt. Het kan binnen een aantal dagen al zover zijn dat Ethereum met recht ultrasound money genoemd mag worden.

Kijk op https://ultrasound.money/ voor de actuele statistieken
Bron: https://ultrasound.money/ Door meer ETH te burnen dan uit te geven neemt de totale supply af

Proof of Schaarste

Je zou kunnen concluderen dat een toename in het gebruik van het netwerk tot gevolg zal hebben dat er meer ETH verdwijnt en dat de munt daardoor schaarser zal worden. Bij gelijkblijvende omstandigheden leidt meer schaarste tot een hogere prijs, omdat er minder munten beschikbaar zijn. Als alles volgens plan verloopt is dat goed nieuws voor iedereen die ETH bezit.

Disclaimer: De inhoud van dit artikel mag op geen enkele wijze worden opgevat als financieel advies en is uitsluitend informatief van aard. Doe alvorens te investeren in een cryptomunt altijd gedegen onderzoek naar de risico’s die daarmee samenhangen.