Een week geleden is bekendgemaakt dat de Ethereum merge succesvol is volbracht. Naast voordelen op het gebied van beveiliging heeft de Ethereum organisatie aangekondigd dat haar energieverbruik daalt met 99.95% (The Merge | ethereum.org.) Aangezien de handel in NFT’s grotendeels plaatsvindt op het Ethereum netwerk, zal de vermindering in energieverbruik hier ook invloed op hebben. Kan de Ethereum merge de NFT handel weer nieuw leven inblazen?

Energieverbruik van NFT’s voor de Ethereum merge

Een van de grootste kritiekpunten die NFT’s te verduren krijgen is de hoeveelheid energie die wordt verbruikt voor het verhandelen van unieke plaatjes die verder geen functie hebben. Het verhandelen van een NFT bestaat uit verschillende stappen. De meest energie-intensieve stap is het minten van de token. Dit houdt in dat de afbeelding of het gif’je op de blockchain wordt gezet. Daarnaast verbruikt het veilen van de NFT en het wisselen van eigenaar ook veel energie. Dit zijn allemaal stappen die tot op heden werden vastgelegd op de Proof-of-Work blockchain van Ethereum. Voor iedere stap voeren computers comlexe berekeningen uit. Volgens Memo Akten, een technologie artiest die onderzoek heeft gedaan naar het energieverbruik van NFT’s gebruikt een gemiddelde NFT 82 KWh aan elektriciteit. Hierbij wordt rekening gehouden met het minten van de NFT, het biedingsproces, de verkoop en het verwisselen van eigenaar (The Unreasonable Ecological Cost of #CryptoArt.) Ter vergelijking: 82 KWh is vergelijkbaar met de accu van een grote elektrische auto.

Na de Ethereum merge

Nu Ethereum is overgestapt naar een Proof-of-Stake blockchain, wordt er veel minder energie verbruikt voor het minten en verhandelen van NFT’s. Naast de gunstige effecten voor het energieverbruik zullen door de Ethereum merge ook de transactiekosten lager worden. De precieze vermindering van het energieverbruik van Ethereum en dus ook NFT’s zal nog moeten blijken.

Opensea leegloop

De laatste maanden heeft de NFT handel het sowieso zwaar. Cointelegraph laat bijvoorbeeld weten dat het 24-uurs volume van Opensea in drie maanden met 99% is gedaald. Van $405,75 miljoen op 1 mei, naar 5 miljoen dollar op 28 augustus (Looks bare: OpenSea turns into NFT ghost-town after daily volume plunges 99% from peak.) Deze daling heeft natuurlijk meerdere oorzaken. Er was natuurlijk sprake van een behoorlijke hype rondom NFT’s die in sommige gevallen werd vergeleken met de tulpenmanie. Daarnaast hebben mensen in tijden van inflatie wellicht een betere besteding van hun geld gevonden dan het kopen van Bored Apes.

RTL nieuws noemt ook het hoge energieverbruik van Ethereum als oorzaak voor de verminderde interesse in NFT’s (NFT-leegloop: grootste platform verliest 99 procent van de handel in 3 maanden.) Met de Ethereum merge zal dit argument grotendeels worden weerlegt. Verschillende toepassingen voor NFT’s zijn beter uit te voeren als het energieverbruik niet zo hoog is. Het is afwachten of het in de toekomst echt gangbaar is om je concertkaartje als NFT te ontvangen. De switch van Ethereum naar Proof-of-Stake kan in ieder geval een hoop beren op de weg wegnemen.