De Ethereum Merge is voltooid. Een grote verandering waarbij Ethereum is overgegaan van het Proof-Of-Work (POW) (minen) naar het Proof-Of-Stake (POS) mechanisme. Als eerste deel van deze upgrade heeft Ethereum al op 1 december 2020 de zogeheten Beacon Chain gelanceerd. 

De Beacon Chain is de Proof-Of-Stake (POS)-laag van Ethereum waar de controle van het netwerk wordt uitgevoerd. De Beacon Chain controleert en coördineert het netwerk van Ethereum-stakers die het netwerk helpen valideren en beveiligen, in ruil voor staking rewards (beloningen).

Het Ethereum Mainnet versus de Beacon Chain.

Het Ethereum Mainnet verwerkt en controleert transacties en slimme contracten. De Beacon Chain doet dit niet. In plaats daarvan coördineert de Beacon Chain het hele Ethereum-netwerk door zijn stakers en shard ketens. Shard ketens zijn aparte ketens die zijn opgesplitst van het hoofdnetwerk. Deze ketens worden “shards” genoemd en verhogen de capaciteit van het netwerk. Ook verbetert de transactiesnelheid door het netwerk uit te breiden naar 64 blockchains.

De Beacon Chain ging al enige tijd voor de “Merge” live, in december 2020. De Beacon Chain is de eerste stap in een reeks grote upgrades welke voorheen werd aangekondigd als Ethereum 2.0. De upgrades samen zorgen voor een duurzamer Ethereum netwerk dat sneller, goedkoper en efficiënter gaat werken. Nu de fusie van het Mainnet en de Beacon Chain is voltooid zal het Proof-Of-Work mechanisme van Ethereum permanent verschuiven naar Proof-Of-Stake.

Het verschil tussen Proof-Of-Stake en Proof-Of-Work begrijpen 

Proof-Of-Stake wordt door velen gezien als een vooruitgang ten opzichte van het Proof-Of-Work mechanisme. Het verschil zit vooral in de energie die nodig is om een transactie te verwerken. 

Een consensus mechanisme stelt computers in een blockchain-netwerk in staat om het eens te worden over welke transacties geldig zijn en welke niet, bijvoorbeeld als een transactie ‘dropped & replaced’ is.

Voorheen maakte Ethereum gebruik van POW, waarin alle “miners” met elkaar moeten concurreren om een ​​complexe wiskundige rekensom op te lossen om nieuwe transacties te verifiëren. Hierbij wordt de blockchain bijgewerkt en de miner ontvangt hiervoor een beloning. Hoewel POW in de loop der jaren bewezen heeft krachtig en veilig te zijn, is het onpraktisch gebleken vanwege het hoge energieverbruik. POS lost dit probleem op door willekeurig een aantal validators te selecteren om transacties in een blok te valideren. Dit vermindert de energie die nodig is om een ​​nieuw blok te maken aanzienlijk.