Een van de kritieken op het Bitcoin-ecosysteem zou het energieverbruik van het netwerk zijn. Elon Musk deelde vorige week zijn zorgen omtrent het energieverbruik van Bitcoin via zijn Twitter account. Waar Musk voorheen groot voorstander leek te zijn van de cryptomunt en met zijn bedrijf Tesla zelfs 1,5 miljard dollar aan Bitcoin kocht draaide zijn mening over de cryptomunt volledig om vanwege “bezorgdheid over het energieverbruik.” Musk kondigde aan dat zijn elektrische autofabrikant Tesla de cryptocurrency om die reden niet langer als betaling zal accepteren. 

Musk ging vervolgens nog een stap verder door te tweeten dat Bitcoin onder andere gecentraliseerd zou zijn wat werd opgevolgd met een reeks andere tweets. Het blijft bij Musk altijd maar de vraag hoe serieus de insteek is van zijn tweets, aangezien hij er nogal een handje van heeft om in uitbarstingen hele series tweets de wereld in te sturen waar hij een maand later 360 graden gedraaid kan zijn met zijn mening.

Het belangrijkste punt zou dus zijn dat Bitcoin (te) veel energie consumeert. Maar uit recent onderzoek komt naar voren dat deze zorgen niet helemaal op zijn plaats zouden zijn. Temidden van de aanhoudende zorgen over het energieverbruik van Bitcoin (BTC) stelt een nieuwe studie namelijk dat het traditionele banksysteem veel meer energie verbruikt dan het Bitcoin-netwerk.

Galaxy Digital heeft afgelopen vrijdag een rapport gepubliceerd ‘On Bitcoin’s Energy Consumption: A Quantitative Approach to a Subjective Question’, wat diep ingaat op de vraag over het energieverbruik van het Bitcoin netwerk.

De studie schat het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Bitcoin op 113,89 TWh, inclusief energie voor de vraag naar miners, het stroomverbruik van miners, het stroomverbruik van de mining pool en het stroomverbruik van de nodes. Dit getal is volgens de schattingen van Galaxy minstens twee keer lager dan het totale energieverbruik van zowel het bankwezen als de goudindustrie op jaarbasis.

De gegevens en het energieverbruik van Bitcoin is transparant en kan door iedereen gemakkelijk worden gevolgd. Het energieverbruik van de goudindustrie en de traditionele banken volgens is niet zo eenvoudig zoals valt te lezen in het rapport.

“De banksector rapporteert niet rechtstreeks gegevens over het elektriciteitsverbruik”, eraan toevoegend dat het retail- en commerciële banksysteem meerdere lagen vereist, terwijl Bitcoin een enkele laag biedt. Gezien de schattingen van Galaxy van het stroomverbruik door datacenters, bankfilialen, geldautomaten en datacenters van kaartnetwerken, wordt het totale jaarlijkse energieverbruik van het banksysteem geschat op 263,72 TWh wereldwijd.

Om het energieverbruik van de goudindustrie te berekenen, heeft Galaxy Digital Mining schattingen geïmplementeerd voor de totale uitstoot van broeikasgassen in de industrie, zoals vermeld in het rapport van de World’s Gold Council genaamd ‘Gold and climate change: Current and future impacts.‘ De studie schat dat het totale energieverbruik van de goudindustrie neerkomt op ongeveer 240,61 TWh per jaar. “Deze schattingen sluiten mogelijk de belangrijkste bronnen van energieverbruik en emissies uit die tweede orde effecten zijn van de goudindustrie, zoals de energie- en koolstofintensiteit van de banden die in goudmijnen worden gebruikt.”

Opvallend is dus dat het totale energieverbruik van Bitcoin minder dan de helft bedraagt van het totaal van de bankensector. Daarvan zou 76% groene energie zijn. De vraag blijft dan ook of de impact op het klimaat daadwerkelijk een zorg is van Musk, of dat het slechts een manier is om goedkoper in te kunnen stappen.