Volgens nieuwe informatie van de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen financiële autoriteiten vanaf volgend jaar een onderzoeksplan opstellen voor een digitale variant van de euro.

Holger Neuhaus, hoofd van de afdeling marktinnovatie en -integratie bij de ECB, besprak op 7 december op het Singapore FinTech Festival 2020 de wereldwijde ontwikkeling van digitale valuta van centrale banken, ook wel CBDC’s genoemd. 

Tijdens het online FinTech festival zei Neuhaus dat de ECB verwacht in medio 2021 te kunnen beoordelen of er een digitaal euro-initiatief zal worden gelanceerd.

“Medio 2021 zal het Eurosysteem overwegen of het een digitaal europroject wil lanceren. Maar om even te benadrukken, het zou een onderzoeksfase zijn, niet de beslissing die nog moet worden uitgevoerd. Het zou ons in feite in staat stellen […] daadwerkelijk een plan te bedenken, en wat een digitale euro zou kunnen zijn, hoe het eruit zou kunnen zien, hoe het geïmplementeerd zou kunnen worden, of en wanneer er een beleidsbesluit wordt genomen.”

Zoals ook al in eerder communicatie vanuit de ECB met betrekking tot de digitale variant van de euro werd er ook nu weer expliciet benadrukt dat een digitale euro slechts een aanvulling zou zijn op, en geen vervanging van de contante euro.

Hij merkte ook op dat digitaal geld van de centrale bank grote uitdagingen vormt als het gaat om het gebruik van CBDC’s in het buitenland, met name met betrekking tot het beheer van kapitaalstromen.

“Dat is waar het moeilijker wordt en dat is waar we moesten nadenken over hoe we het konden beperken – met harde limieten, of het nu gaat om stimuleringsregelingen of wat dan ook,” stelde Neuhaus voor.

Neuhaus kwam met betrekking tot CBDC’s ook nog terug op de in oktober 2020 gepubliceerde raadpleging, welke is bedoeld om feedback te verzamelen van belanghebbende partijen, zowel publiek als private. Deze feedback zal gebruikt worden om te bepalen of europa daadwerkelijk een digitale euro nodig heeft.

De ECB heeft al vaker aangegeven niet achter te willen geraken op andere partijen die een eigen CBDC ontwikkelen, zoals China. Zo drong ECB-president Christine Lagarde er nog op aan om in januari 2020 een besluit te nemen over de digitale variant van de euro.