Grayscale Investments, een toonaangevende Bitcoin-fondsbeheerder, legt in een recent gepubliceerd rapport uit dat we Central Bank Digital Currencies (CBDC) niet als een vervanger van de bitcoin (BTC) moeten zien.

In het rapport benoemde Grayscale enkele fundamentele verschillen tussen de CBDC’s en bitcoin.

Grayscale suggereert dat CBDC’s slechts een upgrade zijn van de huidige digitale betalingsinfrastructuur, terwijl Bitcoin een verbeterde versie van geld is.

“CBDC’s worden soms gezien als synoniem voor, of als vervanging voor, digitale valuta zoals Bitcoin, maar ze vertegenwoordigen een zinvolle afwijking van de gedecentraliseerde protocollen die inherent zijn aan veel cryptocurrencies. CBDC’s proberen de betalingsinfrastructuur te upgraden, terwijl Bitcoin een poging is om geld te upgraden. Als CBDC’s grip krijgen, kunnen ze de waardepropositie voor Bitcoin en andere digitale valuta’s zelfs versterken.”

Philip Bonello – de auteur van het rapport en onderzoeksdirecteur bij Grayscale Investments – legde uit dat CBDC’s digitale versies zijn van fiat-valuta’s en veel van hun kenmerken behouden.

Een succesvolle CBDC zou, volgens Bonello, de distributie van voordelen voor burgers kunnen stroomlijnen en geautomatiseerde Know Your Customer- en Anti-Money Laundering-compliance bieden via een centraal gecontroleerd digitaal grootboek.

Maar dit roept tegelijkertijd ook enorme privacykwesties op, aangezien de partij die dit centrale grootboek beheert, alle transacties die via het CBDC worden uitgevoerd, zou kunnen zien en beheren.

Interessant is dat voormalig minister van Financiën van de Verenigde Staten, Lawrence Summers, onlangs betoogde dat het huidige financiële systeem te veel privacy biedt. Volgens hem zou een CBDC dit probleem kunnen oplossen:

“Van alle belangrijke vrijheden lijkt het vermogen om te bezitten, over te dragen en zaken te doen met miljoenen bedragen aan geld een van de minst belangrijke vrijheden die regeringen zouden moeten behouden. […] De reden voor digitale valuta’s van centrale banken is het gelijk maken van het speelveld tussen kleinere en grotere spelers, en het voor anonieme vormen van financiering moeilijker maken om tot bloei te komen. ”

Bonello legt uit dat de invoering van een CBDC een upgrade van de financiële infrastructuur vereist, zoals betalingsoplossingen voor handelaren, bewaring van digitale activa, uitwisselingsdiensten en portefeuilles. Hij zei dat het implementeren van dergelijke grootschalige veranderingen zeker een aantal uitdagingen zou opleveren:

“Operationeel vereist dit soort verandering ook nieuwe beleids- en management praktijken op verschillende niveaus, waaronder toezicht op honderden miljoenen digitale portefeuilles van gebruikers. Dit zou een belangrijke verschuiving betekenen in het beheer van de controle, beweging en boekhouding van geld.”

CBDC’s stellen geen monetair beleid vast

Bonello wijst er bovendien op dat “CBDC-initiatieven de neiging hebben zich te concentreren op de betalingsvoordelen ten opzichte van oudere systemen, maar benadrukken niet hoe een CBDC zijn waarde zou behouden in een omgeving die wordt gekenmerkt door monetaire inflatie.” Hij suggereert zelfs dat het digitaliseren van fiatgeld zou leiden tot het gemakkelijker creëren van nieuw fiatgeld:

“Als een centrale bank haar munt succesvol digitaliseert, zou ze nog steeds de mogelijkheid hebben om het monetaire beleid te dicteren en te implementeren. Met logica gecodeerd in een CBDC zou het voor een centrale bank gemakkelijker zijn om nieuwe valuta uit te geven en zelfs effectieve tarieven vast te stellen voor activa die in persoonlijke bewaring worden gehouden. In tegenstelling hiermee staat het monetaire beleid van Bitcoin vast, een functie die algemeen bekend is bij zijn gebruikers.”

Bonello concludeert dat “beleidsmakers zullen beslissen hoe een CBDC wordt gebruikt”, terwijl “Bitcoin kan worden beschouwd als een apolitiek alternatief.” Hij herhaalde dat een hypothetische digitale dollar Bitcoin niet zal doden:

“Met Bitcoin kan iedereen waarde opslaan en overdragen zonder het risico van vernedering, censuur of beslaglegging. CBDC’s kunnen niet-geordende adressen censureren, en centrale banken zullen het monetaire beleid blijven controleren. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat een digitale dollar de groei van Bitcoin zou kunnen verdringen omdat ze allebei digitaal zijn, maar het slaagt er eigenlijk niet in om deze belangrijkste zorgen aan te pakken. “