“Crypto heeft helemaal geen waarde.” Dit geven mensen vaak als reden om geen cryptovaluta te gebruiken. Tot op zekere hoogte heeft cryptovaluta ook geen waarde. Net zoals een eurobiljet eigenlijk alleen geschikt is om te betalen, zijn de praktische toepassingen van bijvoorbeeld Bitcoin ook redelijk beperkt. Je zou kunnen stellen dat een biljet wel gebruikt kan worden om op te schrijven of om de barbecue mee aan te steken, maar dit staat niet in verhouding tot de waarde die de samenleving geeft aan een paars biljet van 500 euro. Net zoals bij goudstaven, aandelen en obligaties wordt de waarde vooral bepaald door het vertrouwen en geloof dat mensen hierin hebben.

Bij valuta als de euro en de dollar is het geloof en vertrouwen groot, voornamelijk omdat het wordt uitgegeven door overheden. Mensen vertrouwen erop dat deze overheden garant staan voor de waarde van een biljet. Daarnaast zijn euro’s zeer geschikt als ruilmiddel. De waardering voor werk dat je levert wordt uitgedrukt in een bedrag in euro’s. Met deze euro’s kun je vervolgens boodschappen doen en je rekeningen betalen. Dit werkt beter dan dat je werk uitvoert voor een supermarkt waarna je als beloning een aantal producten mag uitzoeken. Als grote bedrijven van de ene op de andere dag besluiten om geen euro’s meer te accepteren dan wordt de euro heel snel minder waard.

Het vertrouwen in goud is groot omdat het een schaars edelmetaal is. Net als Bitcoin is goud ook niet helemaal geschikt als ruilmiddel. In tegenstelling tot Bitcoin (totale voorraad van 21 miljoen BTC) is echter niet precies bekend hoe schaars goud is. Naar schatting is er nog 20% van de wereldwijde goudvoorraad beschikbaar is om te mijnen. De goudprijs is gebaseerd op deze schatting. Als blijkt dat de goudvoorraad veel groter is, zal de goudprijs sterk dalen. Voor valuta als de euro wordt de schaarste gecontroleerd, bijvoorbeeld door de ECB. In principe wordt er altijd geld bijgedrukt om zo deflatie tegen te gaan.

De waardering van goud en Bitcoin is redelijk vergelijkbaar. Er zijn weinig praktische toepassingen maar beide zijn schaars. Het belangrijkste verschil is dat de schaarste van goud niet te controleren is terwijl dit bij Bitcoin dus wel het geval is. Mensen vertrouwen er simpelweg op dat de schaarste wordt uitgedrukt in een hogere vraag en waardering.

Als je crypto voornamelijk ziet als een manier om te betalen dan bestaat de waarde vooral omdat crypto vaak voldoet aan de kenmerken van een nuttige valuta zoals draagbaarheid, deelbaarheid en in hoeverre de valuta moeilijk is na te maken. Crypto die wordt gebruikt als valuta worden ook wel value-tokens genoemd.

De toepassingen van crypto-projecten zijn echter veel breder dan alleen om te gebruiken als valuta. Veel andere projecten die gebruik maken van blockchain-technologie richten zich vooral op praktische toepassingen. Deze projecten hebben ook bijbehorende tokens. Deze tokens worden vaak utility-tokens of security-tokens genoemd. Een mooi voorbeeld hiervan is Audio, de token van het Audius platform Audius. Dit platform laat muzikanten hun muziek delen met de wereld via de Solana-blockchain. In de muziekwereld is vaak sprake van ondoorzichtige contracten en een oneerlijke verdeling van opbrengsten. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de rechtszaken die Taylor Swift heeft gevoerd tegen haar Muzieklabel. Audius kan met behulp van de Blockchain dit soort zaken voorkomen door openheid te bieden. Deze praktische toepassingen van blockchaintechnologie en de bijbehorende tokens zijn vooral de waarde die crypto (blockchain) heeft te bieden.