Met de vele media-aandacht voor crypto’s en blockchainprojecten, vragen veel mensen zich af wat de daadwerkelijke toegevoegde waarde is van digitale valuta en de techniek erachter.

Aan de ene zijde hebben we de sceptici die beweren dat het om een hype gaat, of zelfs een bubbel. Aan de andere kant hebben we de fanatiekelingen. Veelal jonge, tech-savvy millennials horen tot de groep van believers.

Welke groep heeft nou echt gelijk?

Nadat de prijs van de Bitcoin in januari 2018 de $20.000,- dollar aantikte viel deze snel hard naar beneden. Velen beweerden dat het om een bubbel zou gaan die was geklapt wat nooit meer goed zou komen. In realiteit lijkt het anders te liggen en zien we een opwaartse beweging terugkomen.

Blockchain technologie

Veel van deze mensen gaan voorbij aan de techniek die achter de Bitcoin en andere cryptocurrency schuilgaat; blockchainDe waarde van blockchain zit hem in betrouwbaarheid. Op een blockchain wordt data gedecentraliseerd opgeslagen, op volgorde van wanneer die data is binnengekomen. Doordat de data niet zonder toestemming van het gehele netwerk is aan te passen of te manipuleren kan de informatie op de blockchain als waarheid worden aangenomen.

Een aantal van de grootste internationale bedrijven investeren honderden miljoenen euro’s in blockchain toepassingen. Amazon lanceerde een aantal maanden geleden AWS Blockchain Templates. Een online dienst die het voor bedrijven makkelijk maakt om met blockchain aan de slag te gaan, zonder zelf een eigen netwerk te moeten bouwen. IBM werkt aan software die gehele logistieke processen in kaart brengt. Spotify wil blockchain gebruiken om auteursrechten te managen en Bosch is bezig om microtransacties binnen het Internet Of Things te regelen via cryptocurrency.

Misschien dat al deze bedrijven hun geld verspillen aan onderzoek en implementaties die nooit succesvol gaan worden, maar gezien het feit dat deze multinationals vaak de beschikking hebben over het beste en slimste personeel in de markt, is die kans onwaarschijnlijk.

Afwachtende consument

Toch is het scepticisme goed te verklaren en zelfs begrijpelijk. De mens heeft van nature een afwachtende houding ten opzichte van alles wat nieuw is. Het is dan ook aan de eerdergenoemde bedrijven om de daad bij het woord te voegen. Laat de consument zien dat het werkt en van toegevoegde waarde kan zijn in hun leven. Hetzelfde geldt voor het betalen met cryptovaluta.

Dat is een puur kip-en-het-ei verhaal. Winkeleigenaren klagen niet alleen over de volatiliteit van digitale currency, maar ook over het feit dat bijna niemand er gebruik van maakt. Consumenten die er wel gebruik van willen maken klagen weer over het gebrek aan winkels waar zij met cryptocurrency kunnen betalen.

Niemand kan met zekerheid zeggen of, en wanneer blockchain en cryptovaluta een vast onderdeel zullen zijn van ons dagelijkse leven. De voortekenen zijn echter vrij positief. Een cashloze samenleving is iets wat steeds dichterbij komt en grote multinationals zien de toegevoegde waarde ervan. Nu is het afwachten op de eerste grote use cases.