Het doel van blockchain technologie is om mensen de mogelijkheid te geven om op een zo veilig mogelijke manier informatie te delen en op te slaan. Gegevens in de blockchain zijn altijd zichtbaar en kunnen niet aangepast worden. Dit zorgt ervoor dat partijen in vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken op een gelijkwaardige manier. 

Behoefte aan een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur

Tijdens de bankencrisis in 2007 stonden een groot aantal financiële instellingen op de rand van afgrond. De overheid moest ingrijpen om faillissementen en andere bijkomende problemen op te lossen. Daar kwam nog bij dat hackers in die periode allerlei gevoelige gegevens zoals creditcards, hadden gestolen. 

Eén ding werd duidelijk: een behoefte aan een waterdicht systeem waarbij gegevens kunnen worden uitgewisseld zonder betrokkenheid van een derde partij. Vanuit deze behoefte ontstond de bitcoin blockchain: een betrouwbare infrastructuur waarin transacties kunnen worden uitgevoerd met digitale munten zonder dat er een bank of andere partij bij betrokken is. 

Decentralisatie door een peer to peer netwerk

Het peer to peer netwerk zorgt ervoor dat computers in het systeem met elkaar verbonden zijn zonder inmenging van een centrale server. Alle computers die aangesloten zijn op het blockchain netwerk beheren een kopie van de gegevens. Als deze kopieën niet meer met elkaar overeenstemmen, wordt dit onmiddellijk geregistreerd en wordt de transactie niet aanvaard. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk om te frauderen.

De computers binnen het peer to peer netwerk communiceren met elkaar door middel van software die een bepaald protocol bevat. Dit protocol is open en toegankelijk voor iedereen. Het is te downloaden en het is ook open source. Iedereen kan er aan bijdragen en iedereen met een internetverbinding kan onderdeel worden van het netwerk. 

Transparantie voor alle deelnemers

Iedereen die gebruik maakt van de blockchain kan alle gegevens bekijken. Dit maakt dat de blockchain technologie enorm transparant is. Je kunt transacties door de hele keten volgen en controleren. 

Bovendien zijn er aan aantal vaste regels waaraan transacties die via het netwerk verlopen, moeten voldoen. Zo moet de verzender van de transactie over voldoende balans beschikken om de transactie te kunnen maken. Als de transactie aan alle regels voldoet, wordt deze goedgekeurd en opgenomen in een block. 

Gegevens in de blockchain zijn onveranderlijk

Met blockchain technologie kan niet geknoeid worden. De blockchain is een digitaal grootboek zonder centraal machtspunt. Het systeem maakt het onmogelijk voor iemand om de controle te nemen. Je hoeft dus niemand te vertrouwen. Deze decentralisatie maakt het systeem zo krachtig en aantrekkelijk. 

Transacties of andere gegevens in de blockchain zijn onveranderlijk. Ze kunnen achteraf door niemand aangepast of verwijderd worden. Als je gegevens wilt uitwisselen maakt de blockchain technologie een digitale handtekening van jouw privé-sleutel. Deze handtekening is uniek per transactie en is alleen door jou gekend. Deze digitale handtekening garandeert dat het bericht niet kan gewijzigd worden. De handtekening wordt dan namelijk ongeldig en zo kan iedereen meteen zien dat er mee geknoeid is. Daarna zal je transactie in een segment met onbevestigde transacties terecht komen. Deze kunnen niet zomaar weer toegevoegd worden aan het bestaande block aangezien je dan een wiskundige puzzel moet oplossen. Dit is heel tijdrovend en praktisch onmogelijk om te doen. 

Blockchains zijn in staat om een zeer hoge mate van veiligheid te garanderen binnen een gedistribueerd systeem. Deze open technologie kan binnen erg veel sectoren worden toegepast. Iedereen die de techniek beheert, kan dus zelf zijn eigen blockchain-database opbouwen wat tal van mogelijkheden biedt voor de toekomst.