Crypto is al honderden keren doodverklaard. Dit gebeurt meestal op momenten waarop het marktsentiment negatief is, en FUD-berichten traditiegetrouw door mainstream-mediakanalen stromen. De meest recente doodverklaring aan het adres van crypto is afkomstig van Chetan Bhagat, een bekende Indiase schrijver. Zijn uitspraak (“Crypto Is Now Dead”) is een reactie op het omvallen van cryptobeurs FTX en de gevolgen daarvan. De cryptomarkt heeft inderdaad veel last van de recente gebeurtenissen. Maar volgens sommige analisten zijn die doodverklaringen aan crypto juist een indicator dat het absolute dieptepunt van de bearmarkt (bijna) is bereikt. Waar kijken analisten naar bij het voorspellen van de exacte bodem en hoe staat het momenteel met het marktsentiment?

Bron: Crypto Fear & Greed Index – Bitcoin Sentiment datum: 21-22-2022

Fear & Greed Index

Uit de Fear & Greed Index kan worden afgelezen hoe de stemming is met betrekking tot Bitcoin en andere grote cryptomunten. Deze monitor loopt van 0 tot 100 – van extreem negatief (extreme fear) tot extreem positief (extreme greed). De index laat zien dat het sentiment momenteel rood uitslaat tot een waarde van 21.

In juni van dit jaar wees de teller nog 7 aan, als gevolg van het instorten van crypto leen- en spaarplatform Celcius. Het is opvallend dat de index momenteel nog een waarde van 21 laat zien, gezien de recente gebeurtenissen bij cryptobeurs FTX. De vrees voor een domino-effect, waardoor ook andere crypto platformen zouden kunnen omvallen, zorgt nog altijd voor veel onrust op de markt.

De prijs van Bitcoin is onlangs gedaald tot een tweejaarlijks dieptepunt van 15.500 dollar. Het is de vraag of dit prijsniveau de bodem van de bearmarkt aanduidt. Meestal gaat het aantikken van de laagste koers in een cyclus gepaard met een zogenaamde capitulatiegolf. Dit is een meedogenloze koersval die wordt aangewakkerd door extreme angst, panic selling en maximale pijn. Gevoelsmatig heeft een dergelijk scenario zich in deze bearmarkt nog niet afgespeeld, geven veel analisten aan. De koers van Bitcoin lijkt de laatste dagen te consolideren tussen 15.800 en 16.800 dollar. Stilte voor de storm?

Plan B peilt het sentiment op Twitter

Bron: PlanB on Twitter

Plan B is een beroemde Nederlandse crypto-analist, die in anonimiteit bekend staat als de bedenker van het Stock-To-Flow model. Hij peilde onlangs de eindejaars-koersverwachting voor Bitcoin onder zijn volgers (zie de afbeelding hierboven). De meningen zijn verdeeld, maar de meesten verwachten dat Bitcoin een waarde tussen vijftien en twintigduizend dollar zal hebben. De resultaten liggen echter niet erg ver uiteen, wat de onzekerheid in de markt weerspiegelt.

Volgens Trader Pentoshi is de bodem voor Bitcoin dichtbij, maar hij vermoedt dat de koers nog lange tijd rondom het huidige prijsniveau kan blijven schommelen (zie de grafiek hieronder).

Bron: Pentoshi 🐧 on Twitter Pentoshi voorziet een lange periode van prijsconsolidatie voor BTC

On-chain en off-chain data analyse

Om te kunnen voorspellen wanneer de bodem van een bearmarkt zal zijn bereikt, worden grote hoeveelheden data geïnterpreteerd. Analisten gebruiken hiervoor zowel on-chain als off-chain data. De eerste categorie bestaat uit gegevens die kunnen worden afgeleid van publieke blockchains, zoals bijvoorbeeld transacties en crypto saldo’s in wallets. Bij off-chain data kan je bijvoorbeeld denken aan data over andere financiële markten, of demografische gegevens. On-chain en off-chain data worden vaak door analisten gecombineerd om verbanden te kunnen ontdekken die helpen in het voorspellen van de koersen van cryptomunten afzonderlijk, maar ook van de cryptomarkt als geheel.

Het visuele verloop van de vier bearmarkten van Bitcoin

Onderstaande grafiek laat de Return On Investment (ROI) zien vanaf de piek van de bullmarkten die Bitcoin sinds het ontstaan heeft gekend. ROI geeft aan hoe de prestaties van een investering zijn op een bepaald moment. De grafiek illustreert het verloop van de waardedaling van Bitcoin tijdens de vier bearmarkten waar de munt sinds 2008 doorheen is gegaan. De groene lijn geeft de huidige bearmarkt aan, blauw 2012, rood 2014, en oranje 2018.

Bron: Bitcoin: Comparing The Bear Markets (bekijk de video!) Copyright: Benjamin Cowen

Op het eerste gezicht lijkt er nog voldoende ruimte voor Bitcoin’s prijs te bestaan om te zakken. Procentueel gezien is een daling van rond 80% vanaf de all time high geen uitzondering, en daar zijn we nog niet. Twitteraar SHARK merkt daarover op: “Oké, maar we zouden ook kunnen aannemen dat Bitcoin de bodem heeft bereikt, want iedere bodem is hoger dan de bodem ervoor.” Zo zijn er verschillende manieren waarop grafieken kunnen worden geïnterpreteerd. Er bestaat ook verschil in de lengte van de afzonderlijke bearmarkten waar Bitcoin doorheen ging.

Wat wordt beschouwd als bodemsignalen tijdens een bearmarkt?

  • De koers zakt 80% vanaf de prijs van de all time high;
  • Een dramatische verkoopgolf, wat ook wel wordt aangeduid als capitulatie;
  • Crypto wordt doodverklaard;
  • De capitulatiegolf wordt snel opgekocht;
  • Er volgt een lange consolidatiefase met weinig prijsvolatiliteit.

Verschillende omstandigheden ten opzichte van voorgaande bearmarkten

Het vergelijken van het heden en het verleden is erg interessant voor diegenen die proberen te voorspellen wanneer het sentiment verandert en de koers zich eindelijk weer omzet in een trend naar boven. Er zijn echter omstandigheden die momenteel fundamenteel verschillen van de voorgaande jaren. Deze externe factoren zijn moeilijker in lijnen en grafieken samen te vatten. Voorbeelden zijn:

  • De rente daalt niet meer, maar stijgt juist. Lenen en investeren wordt daardoor duurder;
  • Inflatie veroorzaakt een daling van de koopkracht van burgers en bedrijven;
  • Er is grotere geopolitieke instabiliteit, wat onder meer wordt veroorzaakt door de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Dit brengt veel onrust met zich mee en dat is voelbaar op alle financiële markten;
  • Het ontbreken van ‘stimmies‘ – stimulerende financiële maatregelen die in de VS worden uitgekeerd aan burgers.

Crypto is alive

Crypto is gelukkig niet dood. Zelfs in 2014 is crypto blijven ademen, nadat bij de Japanse cryptobeurs Mt Gox maar liefst 850.000 Bitcoins van klanten werden gestolen. Dit vormde één van de grootste schandalen uit crypto ooit, waar zelfs nu nog dagelijks over wordt gesproken.

Bron: Twitter Anndy Lian: “Crypto leeft ook nog als jij dat niet meer doet”

Innovatie is simpelweg niet te stoppen. De crypto-industrie bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en ondergaat nog regelmatig kinderziektes. Het recentelijk omvallen van FTX en een mogelijke spin-off hiervan, kan echter wel zorgen voor vertraging in de adoptie van crypto. Op de lange termijn blijven de meeste crypto-investeerders overtuigd van het potentieel van Bitcoin om zich te blijven ontwikkelen tot een zeer waardevolle asset.

Op deze website wordt nauwkeurig bijgehouden waar, wanneer en welke crypto overlijdensberichten in de media verschijnen. Aan humor scheelt het gelukkig niet in de crypto community!

Disclaimer: De inhoud van dit artikel mag op geen enkele wijze worden opgevat als financieel advies en is uitsluitend informatief van aard. Gebeurtenissen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Doe alvorens te investeren in een cryptomunt altijd gedegen onderzoek naar de risico’s die daarmee samenhangen.