De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd over een app om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De overheid bekijkt hoe apps op smartphones gebruikt kunnen worden in de bestrijding van het coronavirus. Zulke apps moeten de GGD helpen om contacten van coronapatiënten sneller en beter op te kunnen sporen. Daardoor zouden mensen die mogelijk een risico lopen, een advies krijgen van de GGD over wat ze moeten doen.

Bedrijven en ondernemers konden voorstellen indienen welke werden bekeken, na de uitnodiging van de overheid zijn er meer dan 700 reacties ontvangen. Op dinsdag 14 april zijn al deze voorstellen doorlopen en administratief beoordeeld op onder meer volledigheid en inhoud van het voorstel. Hieruit is een selectie gemaakt waaruit er 63 voorstelen over bleven. Deze zijn vervolgens beoordeeld door een groep experts op het terrein van epidemiologie, gezondheidszorg, privacy, informatiebeveiliging en ICT. Uit dit advies zijn vervolgens 7 deelnemers voortgekomen. Deze 7 deelnemers zijn vervolgens aan de slag gegaan met appathon waarbij het idee werd uitgewerkt. De COVID-19-ALERT app kwam hieruit voort als een van de winnaars.

Gebruik van de blockchain

COVID-19-ALERT is een app waarbij privacy gewaarborgd blijft en welke gebruik maakt van de technologie van de DigiByte blockchain.
De DigiByte blockchain technologie wordt hierin gebruikt om de source code te valideren, de authenticatie aan de achterkant van het platform voor gezondheidsdiensten en een in-app wallet om unieke ID’s aan te leveren, maar het zou zeer goed mogelijk zijn dat hiervoor gebruik gemaakt gaat worden van de nieuwe technologie ontwikkeld door Apple en Google.

Privacy

Een grote zorg van de COVID-19 app zou de privacy zijn. Hoewel verschillende nieuwsbronnen berichten dat privacy voor veel mensen geen probleem zou vormen zijn de meningen daar sterk over verdeeld. Het idee dat de overheid iedere stap zou volgen geeft veel mensen weinig vertrouwen in het idee van een app.

COVID-19-ALERT! biedt hier echter een oplossing voor. De app werkt met bluetooth data om te traceren of je contact hebt gehad met iemand die het coronavirus heeft gecontracteerd (en de app gebruikt). Privacy staat centraal in het ontwerp en het gebruik van de app is volledig anoniem en zal de gebruiker niet traceren.

De app verzamelt of gebruikt geen locatiegegevens van welke aard dan ook en heeft geen toegang tot de contactenlijst van de telefoon van de gebruiker zoals bij andere ontwerpen het geval zou zijn. De app gebruikt Bluetooth-gegevens om andere apparaten binnen een bepaald bereik te identificeren, maar slaat geen informatie op over waar het contact is gebeurd of met wie. De enige informatie die het opslaat, is de afstand tot het aangesloten apparaat en de tijdsduur van de nabijheid. Later kan deze data worden gebruikt voor het berekenen van het risiconiveau voor de gebruiker. Parameters zoals afstand en tijdsduur van contact kunnen tussendoor door de gezondheidsdienst worden aangepast.

Er worden niet zomaar gegevens geüpload naar een server. Alle verzamelde gegevens worden lokaal op de telefoon van de gebruiker opgeslagen en versleuteld. In het geval dat bevestigd wordt dat een persoon besmet is met Covid-19, kunnen deze gegevens worden geüpload naar de server, maar alleen als de gebruiker ermee instemt om mensen te informeren waarmee hij contact heeft gehad. Informatie over risicovolle ontmoetingen wordt doorgestuurd naar de apparaten die de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met de geïnfecteerde persoon. Deze informatie omvat alleen de nabijheid en tijdsduur van de ontmoeting.

Alle gegevens van de app ouder dan 14 dagen worden automatisch van het apparaat verwijderd.

Risico

Het risiconiveau van een besmetting wordt beoordeeld door punten te volgen waar ze andere gebruikers hebben ontmoet met een bevestigde Covid-19 infectie. Het biedt gebruikers met symptomen ook een vragenlijst aan die ze kunnen invullen op basis van de WHO-normen, hiermee kan vooraf al enige vorm van uitsluitsel worden gegeven. Daarnaast biedt de app cruciale informatie aan voor de gebruiker met wat ze moeten doen in het geval van een (vermoedelijke) infectie. De app geeft het vermoedelijke aantal ontmoetingen met besmette personen weer in de app.

Bij infectie

Wanneer gebruikers geïnfecteerd zijn en dit wordt bevestigd door een arts, krijgen ze een code om hun infectie in de app te melden. Andere gebruikers die ze hebben ontmoet worden vervolgens gewaarschuwd. De persoon met de infectie krijgt informatie over wat deze vervolgens moet doen. De gebruikers die ze hebben ontmoet krijgen informatie over manieren om sociaal contact te vermijden.