Wat is Tezos?

Tezos lanceerde in september 2018 nadat ze met hun toenmalige recordbrekende ICO $ 232 miljoen dollar wisten te verzamelen. Echter werd er achter de schermen al in 2014 begonnen met het project door de twee oprichters Arthur Breitman en Kathleen Breitman samen met een team developers. Het bedrijf heeft zich gevestigd in Zwitserland.

Volgens de Tezos-website is “Tezos is een nieuwe gedecentraliseerde blockchain die zichzelf bestuurt door een echt digitaal gemenebest op te richten.”

Oftewel, Tezos (XTZ) is een blockchain-netwerk dat is gekoppeld aan een digitaal token.
Tezos wordt, in tegenstelling tot de meeste andere cryptocurrencies, niet uitgegeven op basis van minen, in plaats daarvan ontvangen tokenhouders nieuwe munten door ‘baking’. Het verschil tussen mining en baking is dat je kracht afhankelijk is van de hoeveelheid Tezos die je vasthoudt in plaats van de hardware kracht die je hebt.

Net als bij het minen worden deelnemers beloond om deel te nemen aan het proof-of-stake-mechanisme met Tezos-tokens, afhankelijk van het bedrag dat een deelnemer ‘baked’ of delegeert.

Is Tezos de toekomst?


Een groot aantal munten werden in het verleden (of in het heden) gedreven door FOMO. Zodra een bepaald project begint te stijgen zijn er veel mensen die bang zijn de boot te missen en dus instappen. In het geval van Tezos is het ook een term die veel naar voren kwam. Het idee dat de impliciete voordelen van het project, de goed gefinancierde stichting, de lijst met aankomende mogelijke STO’s op het platform en de hype dat het project omringd op online platformen als Twitter en Reddit lijken een goede combinatie die kan zorgen voor een flinke FOMO. Echter lijkt er in het geval van Tezos een groot deel van de interesse oprecht te worden gedreven door voortdurende vooruitgang van het project met concrete mijlpalen die in de roadmap worden aangegeven. 

Tezos Architectuur

De Tezos-blockchain gebruikt een specifiek netwerk genaamd ‘Network Shell’. Hierdoor kunnen ze een modulaire stijl ontwikkelen met een zelfaanpassend grootboek. Een ‘normaal’ blockchain-protocol is verdeeld in drie lagen:

Netwerkprotocol: dit is het zogeheten ‘gossip protocol’ dat zorgt dat transacties tussen verschillende nodes over het netwerk worden uitgezonden. Dit protocol omvat ook het downloaden van informatie op de blockchain, het ontdekken van peers en het versturen van blocks naar het netwerk. 

Transaction Protocol: Dit is de transactie laag die het ledger model definieert dat door de blockchain wordt geïmplementeerd.

Consensus Protocol: Het consensusprotocol is waarschijnlijk het meest significant omdat dit door het model wordt gebruikt om consensus te bereiken over de toestand van de blockchain over alle nodes in het netwerk. Bitcoin gebruikt Proof of Work als consensusmodel waar Tezos een geoptimaliseerde vorm van Proof of Stake gebruikt. Dit protocol is essentieel voor de duurzaamheid en authenticiteit van de blockchain omdat het dubbele uitgaven voorkomt en de blockchain onveranderlijk maakt.

In Tezos ‘Network Shell’ worden de laatste twee protocollen, het Transaction protocol en Consensus protocol, samen gecombineerd om te worden aangeduid als Blockchain Protocol. De Network Shell helpt bij de communicatie tussen het netwerkprotocol en het blockchain-protocol. 

Conclusie

Ondanks een relatief lastig begin is Tezos nu volledig werkend en biedt het veelbelovende innovaties, vooral op het gebied van governance. Governance van blockchain-netwerken is een van de moeilijkste taken om op zich te nemen, aangezien het een volledig nieuw veld is dat bestaat uit het creëren van duurzame en eerlijke bestuurs mechanismen voor grote netwerken van gedecentraliseerde gebruikers.

Tegenwoordig beweren veel blockchains de geweldige oplossing te zijn voor de problemen waarmee eerdere netwerken zoals Bitcoin en Ethereum worden geconfronteerd, en hoewel ze een aantal unieke innovaties kunnen bieden, zijn de verifieerbare duurzaamheid, beveiliging en praktische toepassing meestal nog niet volledig gerealiseerd. Tezos kan hierin echter een werkend nieuw model bieden voor on-chain governance van schaalbare, gedecentraliseerde netwerken hebben ze met name in het afgelopen jaar laten zien.