Wat is Solana (SOL)?

Solana is eind 2017 opgericht door voormalige Qualcomm-, Intel- en Dropbox-ingenieurs en is een single-chain, gedelegeerd-Proof-of-Stake-protocol dat zich richt op het leveren van schaalbaarheid zonder concessies te doen aan decentralisatie of beveiliging. De kern van Solana’s protocol is een gedecentraliseerde klok met de naam Proof-of-History (PoH). Deze is gebouwd om het probleem van tijd in gedistribueerde netwerken op te lossen waar er geen enkele, vertrouwde, bron van tijd is. 

Door gebruik te maken van verifieerbare vertragingsfuncties stelt PoH iedere node in staat om lokaal tijdstempels te genereren met SHA256-berekeningen. Dit elimineert de noodzaak voor uitzendingen van tijdstempels over het netwerk, waardoor de algehele netwerk efficiëntie wordt verbeterd. Solana’s missie is om alle snelgroeiende en hoogfrequente blockchain-applicaties te ondersteunen en de financiële systemen van de wereld te democratiseren. In de kern biedt Solana schaalbaarheid waarbij het meer dan 50.000 transacties per seconde ondersteunt met behoud van bloktijden van 400 milliseconden.

Met het gebruik van het Turbine-blok propagatie protocol kan het platform duizenden nodes ondersteunen terwijl het performant en schaalbaar blijft. Transactiekosten zijn laag en worden geschat op 10 USD per 1 miljoen transacties.

SOL is de native asset van de Solana-blockchain. SOL is te gebruiken voor:

Staken: Solana is bezig met het mogelijk maken van inflatie beloningen voor het staken van het SOL-token in ruil voor het voeden en ondersteunen van het netwerk.

Transactiekosten: gebruikers kunnen het SOL-token gebruiken om te betalen voor eenvoudige token-transacties en smart-contracts uitvoeringen op het netwerk.

Governance: het SOL-token zal in de toekomst worden gebruikt bij het stemmen op governance.

Proof of History

Een uitdaging van gedistribueerde netwerken is om overeenstemming te bereiken over de tijd en volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden, aangezien nodes binnen het netwerk niet eenvoudig een externe tijdsbron of een tijdstempel hebben die in een bericht verschijnt. Solana vereist dat alle validators voortdurend SHA256-gebaseerde Verifiable Delay Functions (VDF) oplossen. Een VDF vereist een specifiek aantal opeenvolgende stappen om te evalueren, maar produceert een unieke output die efficiënt en openbaar kan worden geverifieerd. De VDF’s kunnen alleen worden opgelost door een enkele CPU-kern die een bepaalde reeks opeenvolgende stappen toepast. Het team merkt op dat aangezien voor een SHA256-hashfunctie parallelle verwerking onmogelijk is zonder een brute force-aanval met 2¹²⁸-kernen, het niet moeilijk is om precies te definiëren hoe lang het duurt om die stappen toe te passen. Solana’s specifieke implementatie gebruikt een sequentiële hash die overloopt zichzelf continu met de vorige uitgang gebruikt als de volgende ingang. Met de reken output van de huidige functie “X”, zal een validator de output voor de volgende functie “Y” kunnen berekenen. Aangezien de berekening universeel is, wat betekent dat alle validators dezelfde functie “X” moeten oplossen, en de uitvoer voor de volgende functie “Y” rond dezelfde tijd kunnen afleiden, kan Solana een gesynchroniseerde “klok” maken. over het hele netwerk.

Tokenomics SOL

SOL is het native token van de Solana-blockchain. Solana gebruikt een gedelegeerd-Proof-of-Stake-consensusalgoritme dat tokenhouders stimuleert om transacties te valideren. Als onderdeel van het beveiligingsontwerp van Solana worden alle vergoedingen in SOL betaald en vervolgens gebeurnd, waardoor het totale aanbod afneemt. Dit deflatoire mechanisme voor SOL-levering stimuleert meer tokenhouders om te staken, wat resulteert in verhoogde netwerkbeveiliging.

Token Name SOL

Token Type Native

Seed Sale Token Price 0.040 USD

Seed Sale Date April 5th, 2018

Amount Raised Seed Sale 3.17 MM USD

Seed Sale Allocation 16.23% of total token supply

Founding Sale Token Price 0.200 USD

Founding Sale Date June 3rd, 2018

Amount Founding Sale 12.63 MM USD

Founding Sale Allocation 12.92% of total token supply

Validator Sale Token Price 0.225 USD

Validator Sale Date July 9th, 2019

Amount Validator Sale 5.70 MM USD

Validator Sale Allocation 5.18% of total token supply

Strategic Sale Token Price 0.250 USD

Strategic Sale Date January 2nd 2020

Amount Strategic Sale 2.29 MM USD

Strategic Sale Allocation 1.88% of total token supply

CoinList Auction Sale Price 0.220 USD

CoinList Auction Sale Date March 23rd, 2020

Amount CoinList Auction 1.76 MM USDCoinList Auction Allocation 1.64% of total token supply