De Royal Bank of Canada (RBC) heeft een onderzoeksnota gepubliceerd waarin staat dat Blockchain-technologie voldoende is geëvolueerd om te voldoen aan de kritische eisen van de bank- en financiële markten.

Blockchain biedt een aantal voordelen tegenover traditionele systemen. Vertrouwen is goed, zeker weten is beter; blockchain legt data vast en zorgt ervoor dat dit onomkeerbaar is. Wat er in de blockchain staat is dus altijd “de waarheid.” Daarnaast bieden blockchains verbeterde beveiliging, zijn ze volledig geautomatiseerd en zijn ze 24/7 opereerbaar.

RBC beschouwt de markten voor door asset-backed securities (ABS) als een markt waar blockchain een grote rol kan spelen. Dit soort effecten bundelt activa zoals hypothecaire leningen, autoleningen, studieleningen, creditcardvorderingen en leases van apparatuur.

Hoewel blockchain niet nieuw is had de technologie zich tot voor kort niet ontwikkeld tot een niveau dat geschikt was voor financiële markten in termen van schaal, snelheid, flexibiliteit en autonomie. Aldus het rapport; “de technologie zelf lijkt voldoende geëvolueerd te zijn sinds de lancering van Ethereum in 2015 om te voldoen aan de kritische eisen van ten minste bepaalde segmenten in de bank- en financiële markten.”

Een van de grootste verbeteringen volgens het rapport was de verandering van het proof-of-work naar het proof-of-stake consensumechanisme. Het voornaamste voordeel is volgens het rapport het energieverbruik, wat bij een proof-of-stake mechanisme vele malen efficiënter is. Ook speelt de interoperabiliteit een belangrijke rol, dit zorgt voor een grote schaalbaarheid en verhoogde snelheid, evenals grotere flexibiliteit en autonomie.

De ontwikkeling van blockchain-technologie heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan en wordt inderdaad steeds efficiënter. Dat blockchain een daadwerkelijke meerwaarde heeft roepen voorstanders al langer, maar het lijkt nu pas de overlapping te gaan maken met de traditionele financiële markten.