Een academicus aan de Universiteit van Hong Kong beweert dat blockchain- en AI-gestuurde strategieën moeten worden geïmplementeerd om het coronavirus beter aan te pakken.

Syren Johnstone – uitvoerend directeur van het masterprogramma in wetten (compliance en regelgeving) aan de Universiteit van Hong Kong – publiceerde op 5 februari een bericht voor de blog van de Oxford University Faculty of Law Department met het argument dat de uitbraak van coronavirus moet worden gezien als “een oproep tot wapens voor de technologische industrie.”

Blockchain, AI en de markt

Het argument van Johnstone begint met de bewering dat goede doelen momenteel worden gehinderd in hun vermogen om donaties effectief te kanaliseren voor crisisrespons vanwege de institutionele en politieke keuzes van Beijing.

De Chinese overheid voert momenteel alle publieke donaties door via vijf door de overheid gesteunde liefdadigheidsorganisaties – een benadering die hij betoogt ‘een terugkeer naar China van vóór 2016’, voordat het land een wet opstelde die de oprichting van particuliere liefdadigheidsinstellingen mogelijk maakte. Hij gaat door:

“Het trechterbesluit impliceert impliciet dat de vijf door de overheid gesteunde goede doelen geschikt zijn voor het doel en beter in staat zijn om de huidige crisis te beheersen. Die veronderstelling kan in strijd zijn met historisch en recenter bewijsmateriaal dat suggereert dat organisaties die verantwoordelijk zijn voor het reageren op crisissen, moeite lijken te hebben om hun kerntaken te beheren. “

Hij zegt dat de centraliserende aanpak van Beijing het probleem alleen maar verergert en dat de technologie-industrie in plaats van een door de overheid geleide aanpak een oplossing moet bieden. In het bijzonder moet het gebruikmaken van blockchain- en AI-technologie, die al op grote schaal worden gebruikt door Alibaba, SF Express en Apple – dus “waarom geen liefdadigheidsinstellingen?”

Blockchain zou het transparant opnemen en volgen van alle donaties mogelijk maken – of het nu contant geld of gezichtsmaskers zijn – en het mogelijk maken om personen of entiteiten op elk moment in het proces tot eindgebruik te verantwoorden. Misbruik, zegt Johnstone, zou worden verminderd met een grotere zichtbaarheid van het publiek en we zouden het vertrouwen van het publiek in het systeem kunnen vergroten door ervoor te zorgen dat donoren meer toezicht en controle over hun bijdragen hebben.

Jonhstone beroept zich op de goedkeuring door president Xi Jinping van blockchain-technologie ter ondersteuning van zijn argument, en stelt verder dat technologiebedrijven wereldwijd moeten samenwerken met de Chinese industrie, omdat AI in het bijzonder aantoont “de wenselijkheid van een coöperatief landschap.”

Hij concludeert dat de oplossing voor coronavirus gebaseerd moet zijn op het eigen principe van de Chinese overheid, opgericht in 2013, dat:

“De markt moet een beslissende rol kunnen spelen bij de toewijzing van middelen. Publiek-private en gemengde eigendomshervormingen in China getuigen van de realiteit dat centraal gecontroleerde organisaties […] geen managementsystemen of innovatieve oplossingen voor problemen hebben ontwikkeld in zoiets als het tempo dat particuliere ondernemingen hebben. “