Blockchain is niet direct synoniem met cryptocurrency. De cryptomarkt op zichzelf werkt op de gedecentraliseerde netwerken die gebruikmaken van blockchain-technologie. Dit is een belangrijk verschil wat vaak achterwege wordt gelaten.

Voor FinTech-professionals vertegenwoordigt blockchain een groep met verschillende technologieën terwijl DLT’s (distributed ledger technologies) verwijzen naar grootboektoepassingen met meer specificiteit. Ontwikkelaars van publiek gedistribueerde ledger toepassingen handhaven de visie van Satoshi, welke is gericht op echte decentralisatie. Door “macht” terug te geven naar het volk ontstaat een overvloed aan kansen.

Gedecentraliseerde financiën

Ethereum heeft de wereld gedecentraliseerde financiering (DeFi) gebracht. Door een dynamisch mechanisme te creëren voor digitale middelen en protocollen die ze gebruiken om te bestaan ​​op open-source code hielp Ethereum een ​​nieuw type FinTech in te luiden.
Dit nieuwe stukje financiële technologie biedt individuen het voordeel van autonome, publiek gedistribueerde oplossingen die eerlijk en democratisch zijn. De meeste mensen voelen zich echter nog niet klaar om hun financiële middelen op een gedecentraliseerd systeem te zetten. Toch wil iedereen meer controle over hun geld en de kansen die gepaard gaan met deze vrijheid. Naarmate de DeFi-ruimte groeit en rijpt neemt ook de waarschijnlijkheid van de acceptatie van de verschillende platforms en oplossingen toe.

MakerDAO

Een van de transformerende oplossingen geïnspireerd door Ethereum is MakerDAO. De transparantie en stabiliteit die MakerDAO innoveert kan de wereld veranderen. Het zijn dit soort opkomende DeFi-oplossingen die gebruikers krachtige tools bieden waardoor het individu de kans krijgt om te concurreren met de grote banken. Deze beweging van user-empowered finance breidt zich uit in haar onafhankelijke en bedrijfsoplossingen.

Het potentieel van decentralisatie van activa

Gedecentraliseerd geld en platforms zoals gedecentraliseerde beurzen en leenprotocollen kunnen de huidige financiële systemen geleidelijk vervangen. Dit is het standpunt van een groeiend aantal technologen. Zelfs regeringen over de hele wereld beginnen te erkennen dat de onderliggende technologie van blockchain waardevol is, door proeven te financieren via verschillende overheidsinstanties die het gebruiken voor verschillende gebruiksscenario’s.

Maar ook in het bedrijfsleven zien we een groei in het aantal gebruikstoepassingen.

De trend van financiële wederopbouw is erop gericht om de hele bevolking volledige controle over hun geld te geven, door de beschikbare middelen en kansen te vergroten met open en toestemmingloze financiering. Hiermee worden de groeiende gebruikstoepassingen van DeFi steeds belangrijker, omdat zelfs een bescheiden financiële reconstructie van invloed zal zijn op het banksysteem. Als we het financiële systeem willen veranderen zal DeFi waarschijnlijk deel uitmaken van die verandering.

Decentrale applicaties

Het potentieel van een autonoom systeem voor gedecentraliseerde activa en gegevens wordt langzamerhand steeds duidelijker.
DApps zijn gedecentraliseerde applicaties die zijn gebouwd bovenop openbaar gedistribueerde grootboeken. Velen geloven dat de uiteindelijke verwachte adoptie van DApps zal leiden tot de acceptatie van cryptocurrencies. Voordat we naar de voordelen van DApps kijken is het belangrijk om te bespreken hoe we als technologisch gedreven samenleving op dit punt zijn gekomen.

Gedecentraliseerde Smart Settlement-programma’s

Het gebruik van smart contracts door Ethereum en de opkomst van DApps is niet zonder problemen verlopen. Slimme protocollen en platforms die transacties via een gedecentraliseerd netwerk regelen vormen in de kern nog steeds iteraties van een jonge technologie. Groeipijnen worden hierbij dan ook verwacht. Enkele van de toetredingsdrempels die DApps momenteel verhinderen mainstream te worden zijn onder meer de snelheid, de kosten en de kennis.

Voorlichting over de belangrijkste voordelen van blockchain en hoe deze te gebruiken kan deze problemen aanzienlijk helpen. Voor massale adoptie vereist de technologie dat gebruikers de kennis hebben om accounts te maken en hun private keys te beheren.
Gebruikergestuurde acceptatie zal een waardering voor de onderliggende technologie bevorderen. Als gevolg hiervan zal geduld voor innovatie acceptabeler zijn, terwijl de voordelen van het gebruik van gedecentraliseerde systemen de traditionele toepassingen zullen overtreffen. Naarmate netwerken zoals Ethereum hun ontwikkeling voortzetten zullen huidige problemen zoals snelheid en kosten waarschijnlijk ook langzamerhand verdwijnen. Kortom, de toekomst ziet er rooskleurig uit.

We moeten echter ook niet vergeten dat we aan het begin staan van deze technologie. Ondanks dat zien we een stevige groei in de ontwikkelingen de laatste paar jaar.