Wij hebben goed nieuws!

Vandaag, 17 november 2020, hebben wij bevestigd gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) dat wij officieel staan geregistreerd als aanbieder van cryptovaluta!

De DNB is de Nederlandse toezichthouder op het gebied van alle financiële diensten en bedrijven die zich begeven in de cryptovaluta sector.

De nieuwe crypto wet- en regelgeving, die sinds 21 mei 2020 van kracht is, houdt in dat bedrijven die het mogelijk maken cryptovaluta te kopen, verkopen en te bewaren zich moeten registreren bij De Nederlandsche Bank. Doordat deze registratie rond is mag Bitcoin Meester crypto transacties en het opslaan van cryptovaluta in wallets blijven faciliteren.

Met deze registratie zetten we een stap in de goede richting wat regulatie en normalisatie betreft. Dit is niet alleen positief voor Bitcoin Meester en haar klanten, maar voor de gehele sector. Wij hopen dat deze registratie meer nieuwe investeerders aantrekt om de eerste stappen te zetten in cryptocurrency.

Achter de schermen hebben we hard moeten werken om de registratie rond te krijgen. Voor onze klanten zelf verandert er weinig, behalve dat een volledige verificatie sinds 1 november een verplichting is ongeacht het wekelijks limiet.

Coin Meester B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Coin Meester B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Coin Meester B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming