Met behulp van het staken van crypto wordt een blockchain-netwerk beveiligd. Staking zorgt er namelijk voor dat er altijd genoeg nodes (computers) op het netwerk actief zijn om transacties mee te verifiëren, wat een belangrijk onderdeel vormt van de beveiliging van crypto netwerken. Eigenaren van crypto kunnen ervoor kiezen om hun crypto beschikbaar te stellen voor staking en deel te nemen in dit proces, in ruil voor staking rewards.

Wat betekent staking?

Wanneer u uw munten ten behoeve van staking inzet, leent u ze in principe uit aan een blockchain-netwerk en stemt u ermee in om deze vast te zetten tot een bepaald tijdstip in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld de periode van een maand, 3 maanden of een jaar zijn. Het staken van crypto is een manier om passief inkomen met uw crypto te genereren. 

Staking rewards

In ruil voor het uitlenen en vastzetten van uw crypto ten behoeve van staking, ontvangen investeerders rewards, een beloning in de vorm van rente. Deze rewards worden uitgekeerd in dezelfde munt, en vormt een percentage op jaarbasis, ook wel aangeduid als APY (Annual Percentage Yield). Dit percentage verschilt per munt en is niet constant, het kan zowel stijgen als dalen.

Bitcoin Meester biedt flexibele, off-chain staking aan

Bij on-chain staking wordt uw geld ingezet bij cryptomunten die gebruik maken van het Proof-of-Stake consensus mechanisme, zoals bijvoorbeeld Ethereum. Bitcoin Meester biedt haar klanten een andere manier van staking aan, namelijk flexibele, off-chain staking. Wat betekent dit?

Off-chain staking houdt in dat Bitcoin Meester zelf vergoedingen voor staking uitbetaalt aan haar klanten, deze komen niet automatisch vanuit de blockchain zelf. Off-chain transacties worden bevestigd buiten het blockchain-netwerk om. Hiermee kan een blockchain worden ontlast, wat de snelheid en kosten van transacties ten goede komt.

Locked – en unlocked staking

Online staking pools houden de inleg voor staking soms tot wel dertig dagen vast, vanaf het moment dat een investeerder de overeenkomst wilt ontbinden en de crypto wil loskoppelen van staking. Ook geldt vaak dat de inleg voor een vaste periode wordt ‘ingesloten’.

Flexibele staking betekent dat u op ieder moment vrij bent om uw crypto terug te vorderen. De rewards voor flexibele staking liggen doorgaans lager dan locked staking, maar de vrijheid om er op ieder willekeurig moment weer over te kunnen beschikken is een groot voordeel.

Flexibele staking rewards bij Bitcoin Meester

De hoogte van de vergoeding die wordt uitgekeerd voor staken, wordt bij Bitcoin Meester per cryptomunt bepaald. Dit gebeurt op basis van:

  • een risicofactor die wordt ingesteld aan de hand van de volatiliteit;
  • de complexiteit van het staking proces; 
  • de liquiditeit tijdens de periode van staken.

Het percentage dat u kunt verdienen met staking verschilt dus per munt en is eveneens flexibel. De rewards kunnen gaandeweg dus omhoog of omlaag gaan. Het komt af en toe voor dat de staking rewards van een bepaalde munt tijdelijk naar 0% terugzakken. Dit wordt soms veroorzaakt door een veranderende liquiditeit van de crypto of volatiliteit in de markt. Het is overigens goed mogelijk dat korte tijd later wel weer staking percentages worden uitgekeerd over de crypto. Het kan dus geen kwaad de crypto in staking te laten staan als u niet de intentie heeft om er op korte termijn mee te handelen of het zou willen verplaatsen. Staking percentages kunnen nooit negatief worden.

Staking bij Bitcoin Meester in het kort:

  • Staking percentages verschillen per munt en zijn aan verandering onderhevig;
  • Genoemde staking percentages zijn op jaarbasis;
  • Gebruikers kunnen op ieder willekeurig moment starten of stoppen met het staken van munten;
  • Staking rewards worden eens per 24 uur, ‘s nachts uitgekeerd;
  • Staking rewards worden uitgekeerd vanaf het moment dat een munt minimaal 24 uur is toegevoegd, korter staken heeft dus geen zin;
  • De hoogte van de staking rewards wordt periodiek aangepast;
  • Staking rewards worden uitgekeerd in dezelfde cryptomunt die u voor staking beschikbaar stelt.

Om uw crypto bij Bitcoin Meester te staken logt u in via de website en gaat u naar ‘Mijn Account’’. U ziet hier 4 tabjes staan: klik op ‘Staking’ en vervolgens kunt u het proces starten.