Het jaar 2021 werd door veel bitcoin maximalisten als het jaar genoemd waar Bitcoin (BTC) een koers zou bereiken van $100.000 dollar. Hoewel het in de afgelopen week een klein dipje achter de rug heeft en de anti-bitcoin formatie direct in aanslag stond om artikelen te publiceren dat Bitcoin nooit meer zou herstellen, is de koers nog steeds ruimschoots verdubbeld ten opzichte van 3 maanden geleden

Onder andere Scott Melker, beter bekend als “The Wolf of All Streets”, zei: “De recente (BTC) dip is waarschijnlijk een kleine correctie.” Hij wees erop dat de BTC-bullrun van 2015 vijf prijscorrecties had.

Voor de investeerders die al sinds 2017 in Bitcoin zitten is er een duidelijke les uit te trekken: Volatiliteit hoort bij deze cryptocurrency. Echter lijkt dit langzamerhand steeds minder te worden, en dat is mede te danken aan de grote bedrijven zoals Tesla of Microstrategy die Bitcoin toevoegen aan hun balansen.

Als dit aan blijft zetten dan zal dit waarschijnlijk nog meer vraag opleveren, mogelijk veel meer dan dat van korte termijn verkopers. Als dit gebeurt, kan Bitcoin zijn huidige recordprijzen behouden en overtreffen.

Nieuwe kopers kunnen op korte termijn echter de prijsvolatiliteit stimuleren. Ze zijn nu een kracht in de markt, met 2,7 miljoen bitcoin die minder dan een maand wordt vastgehouden. Dit is vergelijkbaar met piekniveaus in 2017. Vele bitcoin-bezitters hebben aanzienlijke winsten opgebouwd en beginnen deze uit te keren. Dit zou op de korte termijn dus wellicht voor prijsvolatiliteit kunnen blijven zorgen.

Op de langere termijn is het echter realistisch dat de vraag naar cryptocurrencies zal blijven toenemen. De manier hoe er wordt omgesprongen met de huidige crisis heeft er bij een hoop mensen voor gezorgd dat het vertrouwen in het monetaire systeem steeds minder wordt. Ook blijft definitieve schaarste in het geval van een Bitcoin een unieke waardepropositie. Nieuwe dollars en euro’s zijn het afgelopen jaar massaal gedrukt door de centrale banken, bitcoin heeft een maximaal aanbod van 21 miljoen stuks. Deze schaarste is dus uniek, en hoewel goud ook een vorm van schaarste heeft is dat niet zo duidelijk vastgelegd als dat van Bitcoin. 

De vooruitzichten voor bitcoin in 2021 hangen dus af van de toestand van de bredere economie, terwijl de vooruitzichten na 2021 afhangen van innovatie in digitale activa.

Overige cryptocurrencies

Ook de niet-Bitcoin-activa hebben zeer sterke prijs prestaties gekend in de afgelopen maanden, maar de correlatie met de bitcoin-prijs is verzwakt. Er is binnen de cryptocurrencies een duidelijk verschil te zien tussen waardeopslag en actief gebruik. Bitcoin en Tether worden steeds vaker gebruikt om waarde digitaal op te slaan, waarbij bitcoin blootstelling biedt aan prijsvolatiliteit en Tether dit vermijdt. Ethereum wordt daarentegen actief gebruikt, voornamelijk in de DeFi-sector, in plaats van als een passieve investering. In plaats van een investering in cryptocurrencies willen mensen nu om specifieke redenen specifieke activa bezitten. Het succes van niet-bitcoin-activa zal nu meer afhangen van hun use-cases dan in het verleden.