ABN Amro is de eerste grote Nederlandse bank waar klanten geen rente meer zullen ontvangen. Klanten met een bedrag van boven de 2,5 miljoen euro zullen per 1 april zelfs rente moeten gaan betalen om hun spaargeld bij de ABN-AMRO te stallen.

ABN AMRO heeft dit bekend gemaakt in de nieuwe productvoorwaarden welke terug te vinden zijn op de website. Afgelopen oktober werd de spaarrente door de bank al verlaagd naar slechts 0,01 procent. Destijds beloofde de bank geen negatieve spaarrente in te brengen voor klanten met een bedrag van minder dan 100.000,- euro op de spaarrekening. Hiermee wordt ongeveer 95% van alle klanten gevrijwaard. 

Geheel onverwachts komt deze verandering niet, het afgelopen jaar hebben directeuren van de grote banken meermaals aangegeven dat we er niet van zouden moeten opkijken als het zover mocht komen. Tot dusver willen de ING en Rabobank hier echter nog geen harde uitspraken over doen. 


Het is niet de eerste maatregel die negatieve spaarrente betreft onder de grote banken, zakelijke klanten van zowel de ABN AMRO en de ING bank met een spaarbedrag boven de 2,5 miljoen euro moeten al langer rente betalen aan de bank.
Eind 2019 betrof dit zo’n 2200 zakelijke klanten.

Rentebeleid

De dalende rentes, en nu dus ook negatieve spaarrentes, worden verzoorzaakt door het rentebeleid van de Europe Centrale Bank (ECB).
De ECB biedt aan de onder haar vallende banken de mogelijkheid om overtollig kasgeld bij haar te stallen. Over dat geld wordt aan de bank de depositorente uitgekeerd.
De ECB verlaagt de Europese depositorente, hierdoor betalen de (Nederlandse) banken hoge kosten voor het stallen van spaartegoeden bij de ECB. Deze kosten worden vervolgens doorberekend aan hun klanten. Als gevolg hiervan staat de spaarrente bij de meeste banken nu op 0%.